1 apr

Støjvold mod Ternevej

Som de fleste sikket (ikke) har bemærket, er støjvolden mod Ternevej igen blevet genbeplantet med pilebuske.

Vi har efterfølgende set forskellige børn lege på voldens skråninger. Vi vil derfor gerne anmode om, at man som forældre beder sine børn pænt om at holde sig fra leg på volden.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

22 dec

Information om de nye pullertkort.

De nye pullertkort er nu (næsten delt ud) til beboerne.

Vi har fået nogle enkelte henvendelser om, at nogle af de nye kort kan være mindre følsomme for signalet end de gamle kort.

Vi er opmærksomme på problemet, selvom kortene skulle være af samme type som de gamle. Om dette kan skyldes defekte kort, eller om det påklæbede klistermærke kan side et uheldigt sted, undersøger vi.

Skulle man stadig have problemer med et nyt kort, kan man selvfølgelig kontakte bestyrelsen på vores mail bestyrelsen@gfhs.dk Dog ser vi gerne, at man tester kortet først direkte mod scanneren, med nedrullet vindue. Hermed kan vi afklarer om kortet er lettere/ helt defekt eller blokeret i scanneren.

Hvis man oplever dårlig forbindelse mellem kort og kortscanner, kan man prøve at bøje kortet ”let”, for at vinkle signalet lidt. HUSK ikke at knække kortet!
Derudover kan nogle bilruder have varmedæmpning som bevirker dårlig gennemtræng af signalet. Læs mere om hvordan scanneren og pullerten virker i vores gamle brugsvejledning for pullerten. Her kan du også læse om trafikreglerne ved gennemkørsel.

Med ønske om en glædelige jul

Bestyrelsen

17 nov

Pullert er i drift igen

Vi kan med glæde meddele at pullerten igen er sat i funktionel drift på eksiterende kort..

Vi vil i dekommende uger komme personligt rundt med info samt nye pullertkort, som der skal kvitteres for

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

13 nov

Entreprenørarbejder ved Dahliavej

I forbindelse med udbedring af fejl og mangler, inden den endelige overdragelse af Dahliavej til Grundejerforeningen Horsens Syd, vil Huscompagniets entreprenører arbejde i og ved Dahliavej-området de kommende uger (uge 45-50 2018).

Især ved det grønne område mellem Dahliavej nr. 26-28 og ned mod viadukten/naturstien samt i den vestlige ende af Overmarksvej, vil der forekomme gravearbejder med større maskiner.

Ovennævnte opgaver er en del af en godkendt mangelliste aftalt mellem Huscompagniet og bestyrelsen i Grundejerforeningen Horsens Syd.
Eventuelle spørgsmål eller gener i forbindelse med arbejdet stiles/viderebringes til bestyrelsen på BESTYRELSEN@GFHS.DK

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

1 nov

Info om overtagelse af området Dahliavej.

Eksempelfoto

Vi er i gang med overtagelse for den sidste del af området i Grundejerforeningen Horsens Syd (GFHS), gældende Dahliavej.

Bestyrelsen har haft møde med Land og Plan samt Huscompaniet den 8. august, hvor vi gennemgik området for fejl og mangler, som vi i bestyrelsen mener skal udbedres eller etableres, inden vi kan overtage den sidste del af området.

Der er efterfølgende blevet udarbejdet en rapport med 31 punkter.
Efter nogen tids forhandling er vi her den 22. oktober blevet enige med Huscompaniet, hvordan de 31 punkter skal løses. Huscompaniet starter op hurtigst muligt og håber på, at det hele kan være færdigt inden årsskiftet.

Når grundejerforeningen i fremtiden overtager området, overtager vi samtidig pleje og vedligeholdelse af veje og fællesarealer. Denne pleje sker efter vores gældende procedure, som kan læses på hjemmesiden under fællesarealer

Der har været henvendelser fra nogle af grundejere om, at vejbumpene er for stejle, Vejbumpene på Dahliavej er udført i henhold til 30 km/t jfr. Vejreglerne. Til orientering er vejbumpene opmålt og kontrolleret og konklusionen er, at de med de gældende tolerancer opfylder kravene til den givne hastighed.

På vegne af Bestyrelsen
Lars Farsø

18 jun

Teltopsætning før aktivitetsdagen

Husk at det er nu på lørdag, at vi holder den årlige aktivitetsdag samt Sankt. Hans 

https://www.gfhs.dk/invitation-til-aktivitetsdag-skt-hans/

I den forbindelse har vi behov for hjælp til opsætning af teltet på fredag den 22. juni 2018 kl. 16:00

Sted: Marken overfor Overmarksvej nr. 1.

Vi håber, at der er nogle friske M/K’ er, der kan give en hånd med.

OBS: Giv gerne besked, hvis du kan hjælpe os, via kommentar i opslaget på vores facebookside eller via mail.

VEL MØDT, til et par hyggelige dage.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

25 maj

Kontigent 2018

Så er kontingent opkrævningerne på vej rundt i postkasserne.

Så holde godt øje i mellem reklamerne.

Husk at angive Jeres medl. nr. ved betaling. Det gør det så meget nemmere for os.

Mvh Kasseren