29 apr

HUSK generalforsamlingen!

Husk det er i aften der er generalforsamling i Grundejerforeningen Horsens Syd.
Det sker mandag den 29. april 2019 kl. 19.00 i Bankagerskolens kantine.

Vel mødt.

Med Venlig Hilsen
Bestyrelsen

9 apr

Forårsrengøring

i Grundejerforeningen Horsens Syds område.

Det bemærkes, at der ligger en del papir og plastaffald i vores ydre område. Derfor spørger Bestyrelsen, om der er nogle familier, der vil være behjælpelige med at opsamle ovennævnte affald og køre det på lossepladsen.

Området er delt op i 4:

Område 1: Begge sider af Ternevej og stien uden om Kværnbæk.

Område 2: Stien nord for Dahliavej fra Overmarksvej 5 til busholdepladsen ved Ørnstrupvej.

Område 3: Fra rundkørslen ved busholdepladsen Ørnstrupvej, -begge sider af cykelstien samt på begge sider af grusstien inkl. begge side af støjvolden til legepladsen på Overmarksvej imellem nr. 19 og nr. 21.

Område 4: Fra legepladsen på Overmarksvej imellem nr. 19 og nr. 21. og ud til og med viadukten under omfartsvejen.

Område 4: Fra legepladsen på Overmarksvej imellem nr. 19 og nr. 21. og ud til og med viadukten under omfartsvejen.

Tag naboen med – du kan gøre en forskel. Gør det når tiden tillader det, når det passer dig, men inden gartneren begynder at slå græs omkring den 1. maj 2019.
Anslået mængde affald per område ½ – 1 affaldssæk, -tidsforbrug ca. 1 time.

I er velkommen til at bruge kommentarfeltet på facebook til at organisere. Bestyrelsesmedlem Flemming Bjerre Nielsen står til rådighed for evt. spørgsmål på tlf.: 23 61 13 13

På forhånd tak for indsatsen!
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

5 apr

Generalforsamling i Grundejerforeningen Horsens Syd

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Horsens Syd.

mandag den 29. april 2019 kl. 19.00 i Bankagerskolens kantine.

Dagsorden jf. vedtægter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab og eventuel revisionsberetning
 4. Forelæggelse af driftsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af de fælles udenoms arealer.
 5. Fastsættelse af kontingent.
 6. Forslag.
 7. Valg af bestyrelse.
  Steen Sørensen er på valg men genopstiller. Formand Lars Farsø – er på valg, men genopstiller ikke.
  NY Formand søges.
 8. Valg af revisor.
 9. Eventuelt.

Husk forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. april 2019.

Med venlig hilsen
Lars Farsø, formand

1 apr

Støjvold mod Ternevej

Som de fleste sikket (ikke) har bemærket, er støjvolden mod Ternevej igen blevet genbeplantet med pilebuske.

Vi har efterfølgende set forskellige børn lege på voldens skråninger. Vi vil derfor gerne anmode om, at man som forældre beder sine børn pænt om at holde sig fra leg på volden.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

22 dec

Information om de nye pullertkort.

De nye pullertkort er nu (næsten delt ud) til beboerne.

Vi har fået nogle enkelte henvendelser om, at nogle af de nye kort kan være mindre følsomme for signalet end de gamle kort.

Vi er opmærksomme på problemet, selvom kortene skulle være af samme type som de gamle. Om dette kan skyldes defekte kort, eller om det påklæbede klistermærke kan side et uheldigt sted, undersøger vi.

Skulle man stadig have problemer med et nyt kort, kan man selvfølgelig kontakte bestyrelsen på vores mail bestyrelsen@gfhs.dk Dog ser vi gerne, at man tester kortet først direkte mod scanneren, med nedrullet vindue. Hermed kan vi afklarer om kortet er lettere/ helt defekt eller blokeret i scanneren.

Hvis man oplever dårlig forbindelse mellem kort og kortscanner, kan man prøve at bøje kortet ”let”, for at vinkle signalet lidt. HUSK ikke at knække kortet!
Derudover kan nogle bilruder have varmedæmpning som bevirker dårlig gennemtræng af signalet. Læs mere om hvordan scanneren og pullerten virker i vores gamle brugsvejledning for pullerten. Her kan du også læse om trafikreglerne ved gennemkørsel.

Med ønske om en glædelige jul

Bestyrelsen

17 nov

Pullert er i drift igen

Vi kan med glæde meddele at pullerten igen er sat i funktionel drift på eksiterende kort..

Vi vil i dekommende uger komme personligt rundt med info samt nye pullertkort, som der skal kvitteres for

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

13 nov

Entreprenørarbejder ved Dahliavej

I forbindelse med udbedring af fejl og mangler, inden den endelige overdragelse af Dahliavej til Grundejerforeningen Horsens Syd, vil Huscompagniets entreprenører arbejde i og ved Dahliavej-området de kommende uger (uge 45-50 2018).

Især ved det grønne område mellem Dahliavej nr. 26-28 og ned mod viadukten/naturstien samt i den vestlige ende af Overmarksvej, vil der forekomme gravearbejder med større maskiner.

Ovennævnte opgaver er en del af en godkendt mangelliste aftalt mellem Huscompagniet og bestyrelsen i Grundejerforeningen Horsens Syd.
Eventuelle spørgsmål eller gener i forbindelse med arbejdet stiles/viderebringes til bestyrelsen på BESTYRELSEN@GFHS.DK

Med venlig hilsen

Bestyrelsen