28 mar

Indkaldelse til generalforsamling

Der indkaldes hermed til generalforsamling onsdag 25. april 2018 kl. 19.00 i Bankagerskolens kantine.

Så sæt kryds i kalenderen allerede nu. 

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

 • Valg af dirigent.
 • Bestyrelsens beretning.
 • Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab og eventuel revisionsberetning
 • Forelæggelse af driftsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af de fælles udenomsarealer.
 • Fastsættelse af kontingent.
 • Forslag.

Endelig dagsorden følger I UGE 14 efter påske

Husk at indsende forslag til bestyrelsen på bestyrelsen@gfhs.dk senest 8 dage før generalforsamlingen.

20 jun

Et opråb til vores grundejere/medlemmer

Kværnbæk-og-Ternevej
Kværnbæk-og-Ternevej

Vi er nu ved at få et pænt og ryddeligt grønt område ved hjælp bl.a. af vores anlægsgartner.

På vores aktivitetsdag, med et stort fremmøde og godt humør, fik vi også udrettet mange opgaver såsom:

 • Fejning af kantsten-opsamling af affald.
 • Afhugning af nogle græsrabatter.
 • Oliebehandling af legeredskaberne på alle legepladserne.
 • Udskiftning af defekte pæl og opbinding af vejtræer samt påfyldning af flis
 • Fabrikation af ”heks” til Sct. Hansbålet.
Overmarksvej 39-41

Og som afslutning på en god dag, med servicering af folket ved et mægtigt traktement af grillmad med tilbehør.

Men det er desværre frustrerende, at vi igen skal se, at der er

grundejere, der benytter vores fællesarealer til hen kastning af haveaffald, såsom jord og

græstørv fra græskanter og afslået græs fra opsamleren. I foråret var det gammelt voksemedium fra kapillærkasser, og i efteråret 2016 var det afblomstrede blomster, potteplanter dog uden potte!

Overmarksvej Dahliavej

Er vi ikke nået dertil at DET SKER ALDRIG MERE?

Det ser for det første ikke pænt ud, og for et andet kan det skader knivene på anlægsgartnerens maskiner.

Hold derfor haveaffald mv på egen grund og brug genbrugspladsens ordninger, så vi sammen kan vedligeholde vores fællesarealer.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen Grundejerforeningen Horsens Syd

20 jun

Tak for indsatsen til aktivitetsdagen

Vi vil godt lige igen på bestyrelsens vegne sige 1000 tak for en rigtigt god og dejlig aktivitetsdag 2017, med god stemning, hygge og dejligt samvær.
Og med over 100 til spisning må det siges at det igen i år har være en succes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi fik også lavet alt det vi havde planlagt så ros til alle

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

7 jun

Teltopsætning

Der er teltopsætning til aktivitetsdagen, på fredag den 9. juni 2017 kl. 16:00 på marken overfor Overmarksvej nr. 1.
Vi håber, at der er nogle friske M/K’ er, der kan give en hånd med.
VEL MØDT

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

22 maj

Sankt Hans aften

Invitation til Sankt Hans aften

Fredag d. 23.06.2017 kl. 18:30 på bålpladsen. Se kort

Bålet tændes kl. 18:45

Der er mulighed for at bage snobrød efterfølgende, snobrødsdej og -pinde medbringer man selv.

Kig forbi og få en hyggelig aften med dine naboer.

Vi ses !

Med venlig hilsen
Grundejerforening Horsens Syd

14 maj

AKTIVITETSDAG i Grundejerforeningen Horsens Syd

Kom og gør noget godt for vores fælles områder og få en hyggelig dag sammen med dine naboer fra Novembervej, Overmarksvej, Dahliavej og Kværnbæk.

Lørdag d. 10.06.2017 kl. 09:30

Der vil være forskellige opgaver, som bliver fordelt på selve dagen – fx vedligeholdelse af bålplads, legepladser, stisystemer, pullert mv.

Der vil være hoppepude, aktiviteter, slik og slush ice for børnene, så de også får sig en god og sjov dag.

Mødested: Overmarksvej nr. 1

Vi gentager succesen fra de foregående år og lejer et stort festtelt med borde og stole. Efter dagens aktiviteter indbydes alle til hyggeligt samvær med lækkert grillmad samt øl og vand – alt sammen på grundejerforeningens regning.

Fællesspisning starter kl. 14:00

 

 

 

 

Vi ses !

Med venlig hilsen
Grundejerforeningen Horsens Syd