Bestyrelsesmøder

Bestyrelsen afholder møder efter behov, ca en 3-5 gange om året.

Referat fra bestyrelsesmøderne vil fremadrettet være at finde her:

Bestyrelsesmøde_10_05_2017