Grønne arealer

En stor del af grundejerforeningens arealer er grønne arealer. Enten som græskanter langs fællesvejene, stiforbindelser eller som store grønne fællesarealer. Derudover er der i området en del rundbede, vejtræer samt støjvold langs ternevej.

Grundejerforeningen har kontrakt med Den Lille Anlægsgartner til at forestå vedligeholdelsen af de grønne arealer. Vedligeholdelsen vedrører græsklipning efter aftalt interval samt vedligeholdelse af stier og bede efter nærmere aftale.

I tilfælde af reklamationer eller spørgsmål i forbindelse med vedligeholdelsen af de grønne arealer, beder vi jer om at stille dem direkte til bestyrelsen.

Græsklipning

Kort over græsklipning. Klik for stor PDF

Græsklipningen i vores område er i 2018 delt op i 2 zoner med forskellige klippeintervaller. Se kort.

  • Orange område: Klippes hver 14. dag, opstart ca.1. maj slut ca. 15. november, ca. 14 gange.
  • Blåt område: Er endnu ikke overtaget og klippes ikke.

Evt. behov for ekstra græsklipning sker altid kun som ekstra udkald fra bestyrelsens side.

 

Grundejernes forpligtigelse

Græsklipning mod fortov. Klik for stort billede

Den enkelte grundejere er forpligtiget til at klippe græs rundt om sin matrikel ud til boligvejene. For de grundejere, som har haver, der vender ud mod stamvejen; Overmarksvej eller Dahliavej, skal grundejeren også klippe græsset mellem matriklen og fortovet. Se foto.

Derudover skal den enkelte grundejere også vedligeholde sin egen udkørsel til boligvejen samt renholde rensestensbrønde for sten og blade og rendestene for ukrudt. Ligeledes skal grundejeren klippe egen hæk ud mod fællesveje og grønne områder.

Regnvandsbassiner

Inden for vores område, ligger der 3 regnvandsbassiner, som har overløb til enten grøftesystem eller bæk. Regnvandsbassinerne er ejet og vedligeholdes af Samn Forsyning (tidligere Horsens Vand).