Omfartsvej og høringer

Udvikling

Området i og omkring Grundejerforeningen Horsens Syd er i en rivende udvikling. Der bygges på livet løs inden for vores eget foreningsområde. Ligeledes har Horsens Kommune planer om et større parcelhusområde, som skal byggemodnes mellem Ternevej og Bjerrevej. Derudover er den længe planlagte Omfartsvej Syd, så småt ved at tegne sig i landskabet.

Bestyrelsen forsøger at følge med i de planforslag og projekter, som Horsens Kommune har i støbeskeen og evt. komme med høringssvar mv. Vores høringssvar kan læses her nederst på siden.

Skulle du have kendskab til et projekt eller viden, som bør have grundejerforeningens interesse, så orientér da venligst bestyrelsen herom på mail. Det er ikke sikkert, at vi har kendskab til det i forvejen.

Tidligere høringer:

Omfartsvej Syd om Horsens
Foto: Jakob Skrydstrup

Horsens Kommune havde d. 21. september 2016, på foranledning af nogle beboer i vores grundejerforening, indvilget i at stille op til et informationsmøde omhandlende den nye omfartsvej. På mødet redegjorde projektlederen for projektet, som omfatter anlæggelse af en ca. 3 km lang ny sydlig omfartsvej mellem Vejlevej og Bjerrevej. De deltagende beboer i vores grundejerforening havde mange spørgsmål til både tidsplan, udførelse, støjgener, beplantning mv.

Projektet kan yderligere følges løbende på Horsens Kommunes hjemmeside Omfartsvej syd om Horsens

Foto: Claus H Sørensen

Lokalplanhøringer

Indsigelse til Fornyet høring vedrørende – Forslag til lokalplan 2015-14

Horsens kommune har d. 10.3.2016 sendt ”Fornyet høring vedrørende – Forslag til lokalplan 2015-14” i høring. Det nye forslag afhjælper ikke problematikken vedr. stærk forøget trafik på Ternevej, som bestyrelsen gjorde indsigelse imod. Derfor har bestyrelsen indsendt fornyet indsigelse til lokalplansforslaget.

Indsigelse til lokalplan 2015-14, Boliger, Ørnstrup Møllevej, Horsens

Horsens kommune har i september 2015 sendt “Forslag til Lokalplan 2015 – 14 Boliger, Ørnstrup Møllevej, Horsens” i høring. Området åbnes op for et område på ca. 43 ha, hvor der gives mulighed for opførelse af 250-300 boliger. Området skal vejbetjenes fra Bjerrevej samt Ternevej som en gennemgående vej. Bestyrelsen har indsendt indsigelse til dette lokalplansforslag, da vi frygter at Ternevej dermed vil blive kraftigt trafikeret.