Velkomst til nye beboer

NYE EJERE – HJERTELIG VELKOMMEN

Velkommen til Grundejerforeningen Horsens Syd !

Grundejerforeningen Horsens Syd blev etableret i 2010 og dækker et areal på 26 Ha fordelt på 4 veje: Overmarksvej, Dahliavej, Kværnbæk og Novembervej. Foreningen består for nuværende af 159 parcelhuse. Vi er en blanding af ældre årgange med voksne fraflyttede børn samt helt unge børnefamilier.

På Overmarksvej ved Ørnstrupvej er der monteret en pullert i vejen for at nedbringe gennemkørsel og tungtrafik uden ærinder i vores område. Pullerten aktiveres via et kort, som uddeles enkeltvis til hver grundejer. Hvis I er første tilflytter til Jeres nye ejendom, skal I anmode om dette kort i forbindelse med indmeldelse i grundejerforeningen. Har I overtaget ejendommen fra en tidligere ejer, skal I bede om at få tidligere udleverede pullertkort overdraget ved hushandlen. Det er muligt at tilkøbe ét ekstra pullertkort til kr. 250,- Således kan hver grundejer have op til i alt 2 pullertkort. Du kan læse yderligere om pullerten her: https://www.gfhs.dk/pullert/ 

Velkomstbrev

I sommeren 2017 åbnede Omfartsvej Syd, en ca. 3 km lang sydlig omfartsvej mellem Vejlevej og Bjerrevej. Du kan læse yderligere om Omfartsvej Syd her: https://www.gfhs.dk/omfartsvej-og-hoeringer/

Grundejerne har pligt til at være medlemmer af Grundejerforeningen Horsens Syd. Kontingentet er pr. parcel og besluttes på den årlige generalforsamling. Beløbet opkræves en gang om året via mail, og typisk først i maj/juni, men er betaling for hele kalenderåret. Da kontingentet opkræves via mail er det dig som medlem der er ansvarlig for at bestyrelsen har dine rigtige kontaktoplysninger.

Kontingentet dækker drift af veje og rundkørsler, drift/vedligehold af legepladser, bålplads og grønne områder samt opsparing i vejfonden og foreningens almindelige drift. Se vedtægter, referater fra generalforsamlinger og årsregnskaber på hjemmesiden.

Foreningens ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Én gang om året afholdes en ’Aktivitetsdag’, hvor foreningens medlemmer i fællesskab vedligeholder områdets stier, legepladser, bålplads og grønne områder. Dagen igennem er der forskellige aktiviteter for områdets børn og unge og eftermiddagen sluttes af med fællesspisning og hyggeligt samvær.

Grundejerforeningens bestyrelse består af en formand/sekretær, en næstformand, en kasserer samt 4 medlemmer. Du kan læse mere om bestyrelsen her: https://www.gfhs.dk/om-foreningen/bestyrelsen/

Vi har gode cykel- og gangstier, hvor der er let adgang til 4 forskellige legepladser samt et stort grønt fællesareal med egen bålplads og brændeskur. Ligeledes inden for gåafstand fra foreningens områder findes forskellige dagligvarebutikker, Bankagerskolen, børnehaver og vuggestuer. Ligeledes er vi tæt på mange fritidsaktiviteter såsom Kværnbækgård Rideklub, KFUM-spejderne, Fodboldklubben FC Horsens, Horsens Svømmeklub Bankager, tennisklub, håndbold m.m.

Endnu en gang hjertelig velkommen til Grundejerforeningen Horsens Syd !