Pullert

Pullert på Overmarksvej

På Overmarksvej ved Ørnstrupvej er der monteret en pullert i vejen, for at nedbringe gennemkørsel og tungtrafik uden ærinder i vores område. Pullerten blev etableret i 2014 efter afstemning og godkendelse på generalforsamlingen samt efter godkendelse fra Horsens Kommune og beredskabet  brand, politi og redning.

Pullerten er ejet og drevet af Grundejerforeningen Horsens Syd.

Pullertkort

Pullerten aktiveres via et kort, som uddeles enkeltvis til hver grundejer i Grundejerforeningen Horsens Syd. Hvis I er første tilflytter til Jeres nye ejendom, skal I anmode om dette kort i forbindelse med indmeldelse i grundejerforeningen. Har I overtaget ejendommen fra en tidligere ejer, skal I bede om at få det/de udleverede pullertkort overdraget ved hushandlen.

Hver husstand får udleveret ét kort. Herudover kan der bestilles yderligere ét kort til kr. 250.- Hver grundejer kan således kun have i alt to pullertkort. Denne beslutning er blevet truffet på en generalforsamling ud fra den tanke, at pullertsystemet vil miste dets effekt, hvis der er for mange kort i omløb.

Aktivering af pullert

Kør frem mod pullerten, stop ud for scanneren og stopskiltet, og før de 2 sikkerhedsloop nedskåret i vejen. Der henstilles til at køre langsomt frem mod pullerten, ( ca 5-10 km/t).
Kortet vil nu blive scannet og ved accept vil pullerten køre ned. Hvis kortet ikke godkendes, vil pullerten blive oppe. Det kan være nødvendigt at have kortet i hånden og pege det direkte mod scanneren.

Efter kortet er godkendt, vil det røde lys skifte til grønt og man kan nu køre igennem.

KØR ALDRIG IGENNEM HVIS DEN RØDE LAMPE LYSER, GÆLDER OGSÅ HVIS DEN RØDE OG GRØNNE LAMPE LYSER SAMTIDIGT, da pullerten er ved at gøre klar til at køre op.
Stop da ved scanneren for at aktivere dit kort, og vent på grønt lys igen.

Hvem har forkørselsret? (skal overholdes)

Der er forkørselsret for bilister, der kommer fra Ørnstrupvej, Dvs. at bilister der kommer fra området, skal holde tilbage for dem, som skal ind i området. Dette er for at undgå kø bagud mod Ørnstrupvej og rundkørslen.

Fejl eller problemer

Brugervejledning Version 3 til bilen

Prøv om kortet virker, når det ikke sidder i forruden, evt. med nedrullet vindue. Har der været lys i scanner? Scanneren blinker inde i midten blå for scanning, grøn for godkendt kort, og rødt hvis ingen/defekt kort læst.

Varmedæmpende forruder kan forstyrre signalet fra scanneren

En del biler har varmedæmpende forrude, som kan forhindre signalet i at passere igennem ruden. Ofte er der et tonet felt bag bakspejlet, hvor kortet skal anbringes for at virke. Problemet og løsningen er det samme, som med f.eks. en brobizz.

Hvis det stadig ikke virker, så skriv en mail til bestyrelsen så finder vi en løsning. Mail til: BESTYRELSEN@GFHS.DK

Emne: Fejl på Pullert. Din mailen skal indeholde navn og adresse, telefonnummer, samt medlemsnummer i Grundejerforeningen.

Bestilling af ekstrakort

Bestilling af ekstra kort á 250,- kr. skal ske på mail: BESTYRELSEN@GFHS.DK

Emne: Kort til Pullert. Din mail skal indeholde navn og adresse, telefonnummer, samt medlemsnummer i Grundejerforeningen. Medlemsnummer kan du finde på den årlige kontingents opkrævning.