Ang. støjniveauet fra omfartsvej

Bestyrelsen har i september 2017 været i dialog med teknisk forvaltning vedr. vores nye omfartsvej ang. støjniveauet og beplantningen.

Med hensyn til støj fra denne mener kommune, at de overholder gældende regler ud fra de beregninger der er fortaget af Cowi, se dette link.
STØJREDEGØRELSE

Der er i grundejerforeningen blevet snakket om 55 og 58 dB på diverse FB indslag, fordi der står i lokalplanen at der max. må være et støjniveau på 55 dB i vores lokal område. De 55 dB er efter den gamle beregningsmodel som benævnes LAeq, som har været gældende siden 1984, man har så i juni 2007 lavet en ny beregningsmodel som benævnes Lden. Se dette link:
MST Støj fra veje 

58dB Lden svare til 55dB LAeq

Lokalplanen er også fra 2007 så disse 2 ting har overlappet hinanden.

Teknisk forvaltning vil om noget tid foretage en måling af antal biler og derved undersøge om de forudsætninger der er lagt til grund for beregningen af støjen også passer med de virkelige forhold. Hvis det viser sig at forudsætningerne holder stik, foretages der ikke yderligere fra kommunens side.

Jeg har selv været ved at tage målinger med lånt udstyr (ikke IPhone) og der ligger støjniveauet på omkring 52 til 53 dB når biler og lastbiler kører forbi, målingerne er taget forskellige steder i området. Selvfølgelig er der også målinger der en enkelt gang imellem nærmer sig de 58dB, men ikke ret tit.

Vedr. beplantningen er der ikke kommet nogle forslag til os endnu, teknisk forvaltning skal have lidt flere møder vedr. dette inden de sender noget ud til os. Det der er sået nu, skulle være græs i bunden, dækket af en 1-årigt ukrudt derfor ser det lidt farligt ud.
Har også spurgt til om der kan plantes noget som kunne reducere støjen. Det er ikke nemt, det bedste er en tæt skov af nåletræer, men det bliver ikke aktuelt.

Vi skal nok ikke forvente at der bliver plantet før til næste efterår.

Mvh
Formand Lars Farsø