Om Foreningen

Velkommen til Grundejerforeningen Horsens Syd

Grundejerforeningen blev dannet på stiftende generalforsamling d. 27. maj 2010 og udspringer af lokalplan nr. 9-2007. Foreningen ligger i den sydligste del af Horsens i Bankager og dækker alle beboer og ejendomme på Overmarksvej, Dahliavej, Kværnbæk og

Illustration-etape1-2

Novembervej. Vi består i dag af 160 parceller.

Junivej samt Decembervej er ikke inkluderet i Grundejerforeningen Horsens Syd, selvom disse boliger også er en del af lokalplan nr. 9-2007. Disse beboer har ytret ønsker om at danne deres egen grundejerforening, efter gensidig accept. Arbejdet med dette forestår.

Om området

Fotos over området

Foreningen er placeret i et meget centralt område, med mange muligheder for børnefamilier og ældre. Området er vejbetjent fra Ternevej og for beboer i området ligeledes også fra Ørnstrupvej via pullertadgang. Grundejerforeningen er afgrænset mod nord af grønne områder med mose og natursti langs en gammel jernbanestrækning og mod syd af marker og den kommende Omfartsvej Syd.

Indenfor 5-10 min. kørsel fra foreningens områder findes mere end 5 dagligvarebutikker, flere daginstitutioner, herunder Bankagerskolen, børnehave og vuggestuer. Ligeledes er vi tæt på mange fritidsaktiviteter såsom Kværnbækgård Rideklub, KFUM-spejderne, Fodboldkluben FC Horsens, Horsens Svømmeklub Bankager, tennisklub, håndbold mv.

Vi er forbundet med de nærliggende boligområder via stinet, som skaber gode rekreative muligheder for gå- og løbeture for områdets beboere. I forbindelse med anlæggelsen af omfartsvejen bliver der desuden etableret en gang- og cykelsti langs og under den planlagte omfartsvej, for på længere sigt at forbinde stisystemet med natursti til Dallerup Sø, Klokkedal og Dallerup Skov.

Fællesarealer

Rundt i området er der anlagt 4 forskellige legepladser samt et stort grønt fællesareal med egen bålplads og brændeskur. Dette kan du kan læse mere om på siden ”Faciliteter”.

Lokalplaner

Området er underlagt lokalplan Lokalplan nr. 9-2007 -Boliger, Ørnstrupvej samt Lokalplan 2014-2 boliger dahliavej horsens.

Lokalplan 2014-2
Lokalplan nr. 9-2007