Generalforsamling

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen og afholdes hvert år inden 4 måneder efter regnskabsårets udløb, efter vedtægternes bestemmelser.

Generalforsamlingen afholdes så vidt muligt i kantinen på Bankagerkolen.

Til generalforsamlingen fremlægges bl.a. bestyrelsens beretning samt årsregnskabet til godkendelse. Ligeledes fremlægges kommende driftsbudget til godkendelse og fastsættelse af kommende kontingent.

Derudover behandles forslag til afstemning.
Evt. forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen!

Foreningen er vært med en øl eller vand.

Referater og regnskaber

Neden for kan du læse referater samt regnskaber fra de tidligere generalforsamlinger.

Referat generalforsamlingen 29. april 2019 

Regnskab 2018

Præsentation Generalforsamling 2019 inkl budgetoplæg 


Referat generalforsamlingen 25. april 2018

Regnskab 2017


Referat fra ekstraordnær generalforsamlingen 10. maj 2017

Referat generalforsamlingen 26. april 2017

Regnskab 2016


Referat generalforsamlingen 2016

Præsentation Generalforsamling 2016

Budget 2016

Regnskab 2015


Referat generalforsamlingen 2015

Regnskab 2014


Referat generalforsamlingen 2014

Regnskab 2013


Ældre referater:

Referat generalforsamlingen 2013

Referat generalforsamlingen 2012

Referat generalforsamlingen 2011

Referat generalforsamlingen 2010