Generalforsamling

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen og afholdes hvert år inden 4 måneder efter regnskabsårets udløb, efter vedtægternes bestemmelser.

Generalforsamlingen afholdes såvidt muligt i kantinen på Bankagerskolen.

Til generalforsamlingen fremlægges bl.a. bestyrelsens beretning samt årsregnskabet til godkendelse. Ligeledes fremlægges kommende driftsbudget til godkendelse og fastsættelse af kommende kontingent.

Derudover behandles forslag til afstemning.
Evt. forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen!

Referater og regnskaber

Neden for kan du læse referater samt regnskaber fra seneste og tidligere generalforsamlinger.


Der blev afholdt Generalforsamling 12. april 2023, og efterfølgende ekstraordinær generalforsamling 24. april (bemyndigelse til brug af vejfond) 

Referat generalforsamlingen 12. april  2023 

Referat ekstraordinær generalforsamling 24. april  2023 


Der blev afholdt Ekstraordinær Generalforsamling 20. april 2022, pga. den ordinære Generalforsamling ikke var beslutningsdygtig. 

Referat generalforsamlingen 20. april  2022 


Generalforsamlingen 2021, blev udskudt og afholdt den 15. juni 2021, pga. Corona restriktioner. 

Referat generalforsamlingen 15. juni  2021 

Regnskab-2020-underskrevet og budgetforslag (vedtaget)


Generalforsamlingen 2020, blev udskudt og først afholdt den 22. september 2020, pga. Corona restriktioner. 

Referat generalforsamlingen 22. september  2020 

Regnskab-2019-underskrevet

Godkendt budget 2020

Præsentation Generalforsamling 2020 inkl budgetoplæg 

Rapport: BP Støjmåling, støjovervågning Novembervej

Bilag: Eks. på asfalttilbud, Colas Tilbud Cokorievej mfl


Referat generalforsamlingen 29. april 2019 

Regnskab 2018

Præsentation Generalforsamling 2019 inkl budgetoplæg 


Referat generalforsamlingen 25. april 2018

Regnskab 2017


Referat fra ekstraordnær generalforsamlingen 10. maj 2017

Referat generalforsamlingen 26. april 2017

Regnskab 2016


Referat generalforsamlingen 2016

Præsentation Generalforsamling 2016

Budget 2016

Regnskab 2015


Referat generalforsamlingen 2015

Regnskab 2014


Referat generalforsamlingen 2014

Regnskab 2013


Ældre referater:

Referat generalforsamlingen 2013

Referat generalforsamlingen 2012

Referat generalforsamlingen 2011

Referat generalforsamlingen 2010