Bestyrelsen

Bestyrelse varetager den daglige ledelse af grundejerforeningen og udfører generalforsamlingens beslutninger.

Bestyrelsen består iht. vedtægterne af en formand, næstformand, sekretær, kasserer og suppleanter. Formanden vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen og de øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen, således at halvdelen af bestyrelsen kan afgå ved hver ordinær generalforsamling. Bestyrelsen afholder møder, når det findes nødvendigt.

Bestyrelsen i Grundejerforeningen Horsens Syd består af følgende medlemmer pr 20.04.2022:

   
Trine Nørreris Poulsen
Novembervej 19
Formand og sekretær
Tlf.: 26 97 69 15
  Steen Qvarfot
Overmarksvej 33
Kasserer 
 
       
   
Jan Knudsen
Kværnbæk 4
Medlem
  Lars Thygesen
Overmarksvej 7
Medlem
 
       
   
Jan Sørensen
Overmarksvej 40
næstformand
  Nikolaj Hauge
Daliavej 27
Medlem
 
       
Suppleanter: