Bestyrelsen

Bestyrelse varetager den daglige ledelse af grundejerforeningen og udfører generalforsamlingens beslutninger.

Bestyrelsen består iht. vedtægterne af en formand, næstformand, sekretær, kasserer og suppleanter. Formanden vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen og de øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen, således at halvdelen af bestyrelsen kan afgå ved hver ordinær generalforsamling. Bestyrelsen afholder møder, når det findes nødvendigt.

Bestyrelsen i Grundejerforeningen Horsens Syd består af følgende medlemmer pr 22.09.2020:

   
Trine Nørreris Poulsen
Novembervej 19
Formand og sekretær
Tlf.: 26 97 69 15
  Steen Sørensen
Overmarksvej 15
Kasserer
 
       
   
Steen Qvarfot
Overmarksvej 33
Næstformand
  Lars Thygesen
Overmarksvej 7
Medlem
 
       
   
Jan Sørensen
Overmarksvej 40
Medlem
  Jan Knudsen
Kværnbæk 4
Medlem
 
       
Suppleanter:      
       
     
Nikolaj Hauge
Daliavej 27
Suppleant