Bestyrelsen

Bestyrelse varetager den daglige ledelse af grundejerforeningen og udfører generalforsamlingens beslutninger.

Bestyrelsen består iht. vedtægterne af en formand, næstformand, sekretær, kasserer og suppleanter. Formanden vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen og de øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen, således at halvdelen af bestyrelsen kan afgå ved hver ordinær generalforsamling. Bestyrelsen afholder møder, når det findes nødvendigt.

Bestyrelsen i Grundejerforeningen Horsens Syd består af følgende medlemmer pr 15.05.2019:

Jeanette Valter Gudbjerg
Novembervej 22
Formand og sekretær
Tlf.: 29 46 20 56
Steen Sørensen
Overmarksvej 15
Kasserer
Flemming Bjerre Nielsen
Overmarksvej 4
Medlem
Arne Bornhøft
Overmarksvej 13
Medlem
Jan Sørensen
Overmarksvej 40
Medlem
Brian Bane Larsen
Novembervej 25
Medlem