Bestyrelsen

Bestyrelse varetager den daglige ledelse af grundejerforeningen og udfører generalforsamlingens beslutninger.

Bestyrelsen består iht. vedtægterne af en formand, næstformand, sekretær, kasserer og suppleanter. Formanden vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen og de øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen, således at halvdelen af bestyrelsen kan afgå ved hver ordinær generalforsamling. Bestyrelsen afholder møder, når det findes nødvendigt.

Bestyrelsen i Grundejerforeningen Horsens Syd består af følgende medlemmer:

Lars Farsø
Overmarksvej 25
Formand og sekretær
Tlf.: 20 88 55 64
Jeanette Valter Gudbjerg
Novembervej 22
Kasserer
Flemming Bjerre Nielsen
Overmarksvej 4
Medlem

Michael Rasmus Jensen
Novembervej 32
Medlem

Steen Sørensen
Overmarksvej 15
Medlem

Arne Bornhøft
Overmarksvej 13
Medlem