Persondata GDPR

Den 25. maj 2018 trådte nye og skrappere EU-regler om beskyttelse af persondata i kraft.

Dette medfører en række krav/forpligtelser for de personer i bestyrelsen, som indsamler og behandler persondata.

Grundejerforeningen har med inspiration fra Parcelhusejernes Landsforening udarbejdet en privatlivspolitik ift. det enkelte medlem af foreningen.

Persondata i Grundejerforeningen Horsens Syd vil typisk være “almindelige persondata” som fornavn, mellemnavn, efternavn, postadresse, foreningsadresse, telefonnummer, emailadresse og indmeldelsesdato på medlemmerne af foreningen.

Grundejerforeningen Horsens Syd registrerer og behandler ikke flere persondata/oplysninger end absolut nødvendig for foreningens drift.

Du kan læse vores Privatlivspolitik for Grundejerforeningen Horsens syd her: Privatlivspolitik 2 udgave