Vedtægter

Vedtægter for Grundejerforeningen Horsens Syd

Grundejerforeningens vedtægter blev fremlagt og vedtaget på den stiftende generalforsamling d. 27. maj 2010.

Efterfølgende er vedtægten blevet justeret i §16.2 og §20 på den ekstraordinære generalforsamling den 10. maj 2017.

Det er bestyrelsens opgave at arbejde ud fra vedtægterne og beslutningerne på generalforsamlingen.

De gældende vedtægter kan læses her: Vedtægter for Grundejerforeningen Horsens Syd

Det enkelte medlem af foreningen skal respektere vedtægternes bestemmelser.