Vedtægter

Vedtægter for Grundejerforeningen Horsens Syd

Grundejerforeningens vedtægter blev fremlagt og vedtaget på den stiftende generalforsamling d. 27. maj 2010.

Efterfølgende er vedtægten blevet justeret et par gange og senest 20.04.2022.

Det er bestyrelsens opgave at arbejde ud fra vedtægterne og beslutningerne på generalforsamlingen.

De gældende vedtægter kan læses her: Vedtægter for Grundejerforeningen Horsens Syd

Det enkelte medlem af foreningen skal respektere vedtægternes bestemmelser.