Fællesarealer

Regnvandsbassin godt fyldt op

Grundjerforeningen Horsens Syd dækker et areal på 26 Ha.

Området består ud over fællesveje af stiforbindelser og store grønne arealer. Derudover ligger der inde i vores område 3 regnvandsbassiner, som har overløb til enten grøftesystem eller bæk.

Under “Fællesarealer” kan du læser mere om vores faciliteter såsom legepladser og bålplads, vejarealer omkring vedligeholdelse og vinterbekæmpelsen samt de grønne områder og deres pleje.