Faciliteter

Legepladser

Oversigt over legepladser og bålplads, klik for stort billede

I området ligger der 4 forskellige legepladser. Legepladserne er etableret af Grundejerforeningen Horsens Syd efter godkendelse fra Horsens Kommune, og er sidestillet som offentlige legeplads. Legepladserne er til fri afbenyttelse for foreningens beboer eller gæster som besøger området. Vi henstiller til at vi sammen passer på vores legepladser, og melder evt skader/defekter ind til bestyrelsen.

oversigtskortet kan du se deres placering.

Legeplads 1: 
Etableret i 2011 og ligger ved Kværnbæk 11.
Legeplads 2: 
Etableret i 2011 og ligger ved Overmarksvej 19.
   
Legeplads 3: 
Etableret i 2014 og ligger ved Overmarksvej 42.
Legeplads 4: 
Etableret i 2016 og ligger ved Novembervej 3.
   

Bålplads

Sankthans

På vores store fællesareal ligger der en stor bålplads med brændeskur. se oversigstkort.
Brugen af bålpladsen er for foreningens beboer og deres gæster, og sker på eget ansvar.

Regler ved åben ild

Grill bål og ukrudtsbraender folder

Husk på at overholder brandmyndighedernes regler for brug af åben ild, og brænd kun rent træ, ikke affald.
Sluk bålet når sidste mand forlader det og ryd op på bålpladsen senest dagen efter brug.

Læs mere om “Almindelige forsigtighedsbestemmelser” ved åben ild i folderen fra beredskabsstyrelsen: