Vejarealer

Fællesvej

Vejene i foreningens område har alle status af privat fællesvej. Reglerne her er de samme som for offentlige veje, for hvad angår færdsel, adgang, gravetilladelser mv. Det er også kommunen som er vejmyndighed for de private fællesveje. Eneste forskel er, at det er grundejerforeningensom ejer vejarealerne og forestår og betaler for vedligeholdelsen og driften.

Vinterbekæmpelse

Kort for snerydning og saltning. Klik for stor pdf

Grundejerforeningen har kontrakt med Den Lille Anlægsgartner til at forestå vinterbekæmpelsen af vores fortove og stamvejen. Efter kontrakten sneryddes og saltes der efter følgende plan.

 • Vejsamling Ternevej og Overmarksvej.
 • 2 rundkørsler på Overmarksvej
 • Ved pullert før og efter.
 • Gang og cykelsti Ternevej tilhørende Grundejerforeningen Horsens syd.
 • Gang cykelsti Overmarksvej og Dahliavej
 • Der saltes i forbindelse med snerydning.
 • Der skal saltes i forbindelse med nedbør i form af slud, isslag, regn med efterfølgende frost.
 • Der saltes ikke præventivt.
 • Der saltes ikke i forbindelse med tør frost og rimfrost.

  Vinterbekæmpelse af stamvejen.

Evt. behov for ekstra vinterbekæmpelse sker altid kun efter udkald fra bestyrelsens side.

Skulle der være reklamationer eller spørgsmål i forbindelse med vinterbekæmpelsen, beder vi jer om at stille dem direkte til bestyrelsen.

Grundejernes forpligtigelser

Det er den enkelte grundejer, som bærer ansvaret for, at indkørsel og boligvej foran den enkelte matrikel er ryddet for is og sne ud til midten af en boligvej.

Vej Pullert.

På generalforsamlingen i 2012 blev det, efter afstemning blandt alle beboer, besluttet at søge om at etablere en spærring via boom eller pullert for enden er Overmarksvej ud mod Ørnstrupvej. Løsning blev en pullert, som spærrer Overmarksvej for gennemkørsel, men giver grundejerforeningens beboer mulighed for passage/gennemkørsel.

Du kan læse mere om pullerten her: Pullert

Vejfond

Grundejerforeningen besluttede ligeledes på generalforsamlingen i 2012 at oprette en vejfond, hvortil der via kontingentet spares op til fremtidige udgifter til vejen. Formålet med vejfonden er at få opbygget en økonomisk buffer, som skal dække de store udgifter, der i fremtiden vil komme på vores fællesveje, såsom nyt slidlag, reparationer af asfaltrevner, reparation af fortov og kantstene mv.