19 maj

Aktivitetsdag 2024

Kom og gør noget godt for vores fælles områder og få en hyggelig dag sammen med dine naboer fra Novembervej, Overmarksvej, Dahliavej og Kværnbæk.

Lørdag d. 08.06.2024 kl. 09:30


Mødested: Græsset ved Overmarksvej 1

Der vil være forskellige opgaver, som bliver fordelt på selve dagen – fx vedligeholdelse af bålplads, legepladser, stisystemer, pullert mv.

Der vil være hoppepude, aktiviteter, slik og slush ice for børnene, så de også får sig en god og sjov dag.

Efter dagens opgaverindbydes alle til hyggeligt samvær i vores store festtelt medpølsevogn, øl og vand-alt sammenpå grundejerforeningens regning.
Fællesspisning kl. 13.00

Vi starter med at sætte telt op lørdag morgen og pakker det sammen efter spisning.
Vi ses !
Med venlig hilsen
Grundejerforeningen Horsens Syd

17 maj

Førstehjælpskursus

I forbindelse med, at vi modtager vores hjertestarter, er vi blevet tilbudt et førstehjælpskursus.
Kurset er onsdag den 29.05 fra 15.30 på Novembervej 19. Kurset varer ca 4 timer.
Der er 1 ledig plads tilbage og det er gratis.
Tilmelding er nødvendigt, enten her eller på mail bestyrelsen@gfhs.dk

20 apr

Indgåede forslag til kommende generalforsamling 2024

Forslag 1:
Er det muligt at der kan opsættes parkering-forbudt skilt på vendepladsen for enden af Dahliavej – numrene 5-7?
Der holder ofte biler parkeret på vendepladsen, således at DHL/GLS og større lastbiler/renovationsbil ikke kan vende. Både de store biler og i visse tilfælde personbiler
benytter vores indkørsel og ødelægger dermed vores fliser når der holder biler på vendepladsen.
Der er i perioder endda biler – der skal på besøg på den gamle del af Dahliavej – der parkerer på vendepladsen.

Forslag 2:
oversigts hjørner- det er svært at få et godt udsyn ved nogle hække – giver farlige situationer med legende børn mv.

Forslag 3:
bedre og tidligere snerydning. Snerydningen var mangelfuld og kom ikke i gang rettidigt

Forslag 4:
færre midler til fælles arrangement omkring sankt hans – er hoppeborg virkelig nødvendig.
Midler kan bruges bedre på F. Eks grædklipning og ukrudts bekæmpelse

10 apr

Indkaldelse til generalforsamling 2024

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling onsdag d. 24.04.2024 kl. 19:00 i kantinen på Bankagerskolen

Dagsorden jf. vedtægter. Indkaldelse, fuldmagt, regnskab og budget kan findes på
www.gfhs.dk.

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab 2023 og eventuel revisionsberetning
 4. Forelæggelse af driftsbudget 2024 til godkendelse
 5. Fastsættelse af kontingent og bestyrelseshonorarer
 6. Forslag til vedtægtsændringer
 7. Forslag indsendt og modtaget fra medlemmer senest d. 16.04.2024. på mail bestyrelsen@gfhs.dk
 8. Valg af bestyrelse: der er pt. i alt 6 medlemmer i bestyrelsen.
  • Formand Trine N. Poulsen er på valg, ønsker genvalg
  • Bestyrelsesmedlem Jan Knudsen, ønsker at træde ud af bestyrelsen
  • Bestyrelsesmedlem Lars Thygesen er på valg, ønsker ikke genvalg.
 9. Valg af revisor
 10. Eventuelt

Husk: forslag skal være bestyrelsen i hænde senest d. 16.04.2024 til mail: bestyrelsen@gfhs.dk.
Forslag vil være tilgængelig på hjemmesiden fra den 20.04.2024.
Med venlig hilsen

Trine Nørreris Poulsen
Formand, Grundejerforeningen Horsens Syd
07.04.2024

26 maj

Aktivitetsdag 2023

Kom og gør noget godt for vores fælles områder og få en hyggelig dag sammen med dine naboer fra Novembervej, Overmarksvej, Dahliavej og Kværnbæk.

Lørdag d. 10.06.2023 kl. 09:30

Mødested: Overmarksvej 1

Der vil være forskellige opgaver, som bliver fordelt på selve dagen – fx vedligeholdelse af bålplads, legepladser, stisystemer, pullert mv.

Der vil være hoppepude, aktiviteter, slik og slush ice for børnene, så de også får sig en god og sjov dag.

Efter dagens opgaverindbydes alle til hyggeligt samvær i vores store festtelt medpølsevogn, øl og vand-alt sammenpå grundejerforeningens regning.
Fællesspisning kl. 14:00

Vi starter med at sætte telt op lørdag morgen og pakker det sammen efter spisning.


Vi ses !
Med venlig hilsen
Grundejerforeningen Horsens Syd

16 apr

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Mandag d.24.04.2023 kl. 19:00 i kantinen på Bankagerskolen

Da der ikke var 80 fremmødte husstande til ordinær generalforsamling til at stemme forslag 2 igennem, men der blev flertal for at gå videre, således generalforsamlingen er beslutningsdygtig jvf. vedtægterne, indkaldes der hermed til ekstraordinær generalforsamling. 

Indkaldelse og fuldmagt kan findes på www.gfhs.dk. 

 1. Valg af dirigent 
 1. Afstemning omkring forslag 2; 

Forslag 2: 

Bestyrelsen ønsker bemyndigelse til at bruge penge fra vores vejfond til udbedring af asfaltarbejde. 

Bestyrelsen bemyndiges til at bruge alle pengene på Vejfonden 644.990 kr. 

Motivation: 

I forbindelse med 1 års gennemgang af fjernvarmeprojektet har vi gennemgået vores veje og vi har observeret flere revner og huller i vejene som ikke er en direkte konsekvens af nedlægning af fjernvarmerør. Dvs. det er nogle skader som ikke bliver udbedret af Fjernvarme Horsens. Skaderne bliver større og antageligt dyrere hvis vi ikke få gjort noget ved problemet nu. 

Vi er ved at få indhentet et tilbud på renovering af de steder vi har konstateret skader. Skader som bestyrelsen ønsker at kunne få lavet i samme omfang som når de udbedrer asfalten de steder de har lagt rør ned. Dette vil give os en besparelse at få lavet i samme omgang.  

Vi kender dog ikke beløbet endnu, og vil derfor forslå en bemyndigelse til at bestyrelsen kan håndtere denne sag.  

Der vil ikke blive lagt op til nogen stigning i kontingentet. 

Med venlig hilsen 

Trine Nørreris Poulsen 
Formand, Grundejerforeningen Horsens Syd 
15.04.2023 

8 apr

Indgåede forslag til kommende generalforsamling

Forslag – Legepladser

Der arbejdes på at få ændret lokalplanen mht. antallet af legepladser.Er der stadig fornuft i at have 4 legepladser, man kunne jo spørge  børnefamilierne  Jeg foreslår, at antallet reduceres til 3.Dette er ikke en spareøvelse, men vi kan måske hæve standarden på 3 for de samme penge.

Forslag – Vild med Vilje

20.000 i etableringsudgifter og min. 7.000 årligt mener jeg kunne bruges bedre andre steder.Brug de erfaringer fra sidste år, hvor nogle arealer blev friholdt fra græsslåning.Lad en stor del af den grønne plæne stå uslået, slå et par stier til bålpladsen.

Forslag – Vild med Vilje

Hvorfor bruge penge på at gøre et område vild med vilje når man bare kan lade området gro vildt af sig selv?

Forslag – Saltning af veje

Kunne der ikke bruges lidt penge på saltning af vejene?

Forslag – Vejhældning Overmarksvej 50

Vi håber at vores indkørsel er end del af reparations planen i år.

Der er noget galt med hældningen på vejen så der samles vand ved vores indkørsel. Hvilket genere os hver gang det regner eller er tøvejr. Vi er de eneste på vejen der har problemet.

29 mar

Indkaldelse til generalforsamling 2023

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling Onsdag d. 12.04.2023 kl. 19:00 i kantinen på Bankagerskolen

Dagsorden jf. vedtægter (download pdf for detaljeret dagsorden)

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab 2022 og eventuel revisionsberetning
 4. Forelæggelse af driftsbudget 2023 til godkendelse
 5. Fastsættelse af kontingent og bestyrelseshonorarer
 6. Forslag til vedtægtsændringer.
 7. Forslag indsendt og modtaget fra medlemmer senest d. 04.04.2023. på mail bestyrelsen@gfhs.dk
 8. Valg af bestyrelse: der er pt. i alt 6 medlemmer i bestyrelsen.
  • Næstformand Jan Sørensen er på valg, ønsker ikke genvalg.
  • Kasserer Steen Qvarfot er på valg, ønsker genvalg.
  • Nikolaj Hauge er på valg, ønsker genvalg.
 9. Valg af revisor
 10. Eventuelt

Husk: forslag skal være bestyrelsen i hænde senest d. 04.04.2023 til mail: bestyrelsen@gfhs.dk.

Forslag vil være tilgængelig på hjemmesiden fra den 08.04.2023.

Med venlig hilsen

Trine Nørreris Poulsen
Formand, Grundejerforeningen Horsens Syd
27.03.2023

Vi mangler nye bestyrelsesmedlemmer, da vi gerne ser en løbende udskiftning, så hvis du har tid og lyst til at gøre en forskel i dit nærområde, har du muligheden her, så stil op til vores generalforsamling.