20 apr

Indgåede forslag til kommende generalforsamling 2024

Forslag 1:
Er det muligt at der kan opsættes parkering-forbudt skilt på vendepladsen for enden af Dahliavej – numrene 5-7?
Der holder ofte biler parkeret på vendepladsen, således at DHL/GLS og større lastbiler/renovationsbil ikke kan vende. Både de store biler og i visse tilfælde personbiler
benytter vores indkørsel og ødelægger dermed vores fliser når der holder biler på vendepladsen.
Der er i perioder endda biler – der skal på besøg på den gamle del af Dahliavej – der parkerer på vendepladsen.

Forslag 2:
oversigts hjørner- det er svært at få et godt udsyn ved nogle hække – giver farlige situationer med legende børn mv.

Forslag 3:
bedre og tidligere snerydning. Snerydningen var mangelfuld og kom ikke i gang rettidigt

Forslag 4:
færre midler til fælles arrangement omkring sankt hans – er hoppeborg virkelig nødvendig.
Midler kan bruges bedre på F. Eks grædklipning og ukrudts bekæmpelse