10 apr

Indkaldelse til generalforsamling 2024

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling onsdag d. 24.04.2024 kl. 19:00 i kantinen på Bankagerskolen

Dagsorden jf. vedtægter. Indkaldelse, fuldmagt, regnskab og budget kan findes på
www.gfhs.dk.

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab 2023 og eventuel revisionsberetning
 4. Forelæggelse af driftsbudget 2024 til godkendelse
 5. Fastsættelse af kontingent og bestyrelseshonorarer
 6. Forslag til vedtægtsændringer
 7. Forslag indsendt og modtaget fra medlemmer senest d. 16.04.2024. på mail bestyrelsen@gfhs.dk
 8. Valg af bestyrelse: der er pt. i alt 6 medlemmer i bestyrelsen.
  • Formand Trine N. Poulsen er på valg, ønsker genvalg
  • Bestyrelsesmedlem Jan Knudsen, ønsker at træde ud af bestyrelsen
  • Bestyrelsesmedlem Lars Thygesen er på valg, ønsker ikke genvalg.
 9. Valg af revisor
 10. Eventuelt

Husk: forslag skal være bestyrelsen i hænde senest d. 16.04.2024 til mail: bestyrelsen@gfhs.dk.
Forslag vil være tilgængelig på hjemmesiden fra den 20.04.2024.
Med venlig hilsen

Trine Nørreris Poulsen
Formand, Grundejerforeningen Horsens Syd
07.04.2024