5 apr

Generalforsamling i Grundejerforeningen Horsens Syd

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Horsens Syd.

mandag den 29. april 2019 kl. 19.00 i Bankagerskolens kantine.

Dagsorden jf. vedtægter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab og eventuel revisionsberetning
 4. Forelæggelse af driftsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af de fælles udenoms arealer.
 5. Fastsættelse af kontingent.
 6. Forslag.
 7. Valg af bestyrelse.
  Steen Sørensen er på valg men genopstiller. Formand Lars Farsø – er på valg, men genopstiller ikke.
  NY Formand søges.
 8. Valg af revisor.
 9. Eventuelt.

Husk forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. april 2019.

Med venlig hilsen
Lars Farsø, formand