31 mar

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2022

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling Onsdag d. 20.04.2022 kl. 19:00 i kantinen på Bankagerskolen

Da der ikke var 40 fremmødte husstande til ekstraordinær generalforsamling 29.03.2022 således generalforsamlingen var beslutningsdygtige jvf. vedtægterne, indkaldes der hermed til ekstraordinær generalforsamling.

Dagsorden jf. vedtægter (download pdf for detaljeret dagsorden)

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab 2021 og eventuel revisionsberetning
 4. Forelæggelse af driftsbudget 2022 til godkendelse
 5. Fastsættelse af kontingent og bestyrelseshonorarer
 6. Forslag til vedtægtsændringer. Se yderligere information nedenfor
 7. Forslag indsendt og modtaget fra medlemmer
  • Hjertestarter centralt i området
  • Affaldsindsamling
 8. Valg af bestyrelse: der er pt. i alt 6 medlemmer i bestyrelsen.
  • Formand Trine Nørreris Poulsen er på valg, ønsker genvalg.
  • Jan Knudsen er på valg, ønsker genvalg.
  • Lars Thygesen er på valg, ønsker genvalg.
 9. Valg af revisor
 10. Eventuelt

Med venlig hilsen

Trine Nørreris Poulsen
Formand, Grundejerforeningen Horsens Syd
30.03.2022