16 apr

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Mandag d.24.04.2023 kl. 19:00 i kantinen på Bankagerskolen

Da der ikke var 80 fremmødte husstande til ordinær generalforsamling til at stemme forslag 2 igennem, men der blev flertal for at gå videre, således generalforsamlingen er beslutningsdygtig jvf. vedtægterne, indkaldes der hermed til ekstraordinær generalforsamling. 

Indkaldelse og fuldmagt kan findes på www.gfhs.dk. 

  1. Valg af dirigent 
  1. Afstemning omkring forslag 2; 

Forslag 2: 

Bestyrelsen ønsker bemyndigelse til at bruge penge fra vores vejfond til udbedring af asfaltarbejde. 

Bestyrelsen bemyndiges til at bruge alle pengene på Vejfonden 644.990 kr. 

Motivation: 

I forbindelse med 1 års gennemgang af fjernvarmeprojektet har vi gennemgået vores veje og vi har observeret flere revner og huller i vejene som ikke er en direkte konsekvens af nedlægning af fjernvarmerør. Dvs. det er nogle skader som ikke bliver udbedret af Fjernvarme Horsens. Skaderne bliver større og antageligt dyrere hvis vi ikke få gjort noget ved problemet nu. 

Vi er ved at få indhentet et tilbud på renovering af de steder vi har konstateret skader. Skader som bestyrelsen ønsker at kunne få lavet i samme omfang som når de udbedrer asfalten de steder de har lagt rør ned. Dette vil give os en besparelse at få lavet i samme omgang.  

Vi kender dog ikke beløbet endnu, og vil derfor forslå en bemyndigelse til at bestyrelsen kan håndtere denne sag.  

Der vil ikke blive lagt op til nogen stigning i kontingentet. 

Med venlig hilsen 

Trine Nørreris Poulsen 
Formand, Grundejerforeningen Horsens Syd 
15.04.2023