5 apr

Indkaldelse til generalforsamling 2018

Der indkaldes hermed til generalforsamling onsdag den 25. april 2018 kl. 19.00 i Bankagerskolens kantine.

Endelig dagsorden jf. vedtægter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab og eventuel revisionsberetning
 4. Forelæggelse af driftsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af de fælles udenoms arealer.
 5. Fastsættelse af kontingent.
 6. Forslag.
 7. Valg af bestyrelse.
  Arne Bornhøft, Michael Jensen, Flemming Nielsen, Jeanette Valter Gudbjerg – er på valg, men genopstiller gerne.
 8. Valg af revisor.
 9. Eventuelt.

Husk forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 17. april 2018. 

Foreningen er som tidligere vært med en øl eller vand.

I vil i de kommende dage ligeledes modtage indkaldelse i postkassen.

Indkaldelse til generalforsamling 2018
Regnskab 2017
Budget 2018 (rettet)