29 mar

Indkaldelse til generalforsamling 2023

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling Onsdag d. 12.04.2023 kl. 19:00 i kantinen på Bankagerskolen

Dagsorden jf. vedtægter (download pdf for detaljeret dagsorden)

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab 2022 og eventuel revisionsberetning
 4. Forelæggelse af driftsbudget 2023 til godkendelse
 5. Fastsættelse af kontingent og bestyrelseshonorarer
 6. Forslag til vedtægtsændringer.
 7. Forslag indsendt og modtaget fra medlemmer senest d. 04.04.2023. på mail bestyrelsen@gfhs.dk
 8. Valg af bestyrelse: der er pt. i alt 6 medlemmer i bestyrelsen.
  • Næstformand Jan Sørensen er på valg, ønsker ikke genvalg.
  • Kasserer Steen Qvarfot er på valg, ønsker genvalg.
  • Nikolaj Hauge er på valg, ønsker genvalg.
 9. Valg af revisor
 10. Eventuelt

Husk: forslag skal være bestyrelsen i hænde senest d. 04.04.2023 til mail: bestyrelsen@gfhs.dk.

Forslag vil være tilgængelig på hjemmesiden fra den 08.04.2023.

Med venlig hilsen

Trine Nørreris Poulsen
Formand, Grundejerforeningen Horsens Syd
27.03.2023

Vi mangler nye bestyrelsesmedlemmer, da vi gerne ser en løbende udskiftning, så hvis du har tid og lyst til at gøre en forskel i dit nærområde, har du muligheden her, så stil op til vores generalforsamling.