14 mar

Indkaldelse til generalforsamling 2022

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling Tirsdag d. 29.03.2022 kl. 19:00 i kantinen på Bankagerskolen

Dagsorden jf. vedtægter (download pdf for detaljeret dagsorden)

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab 2021 og eventuel revisionsberetning
 4. Forelæggelse af driftsbudget 2022 til godkendelse
 5. Fastsættelse af kontingent og bestyrelseshonorarer
 6. Forslag til vedtægtsændringer. Se yderligere information nedenfor
 7. Forslag indsendt og modtaget fra medlemmer senest d. 21.03.2022. på mail bestyrelsen@gfhs.dk
 8. Valg af bestyrelse: der er pt. i alt 6 medlemmer i bestyrelsen.
  • Formand Trine Nørreris Poulsen er på valg, ønsker genvalg.
  • Jan Knudsen er på valg, ønsker genvalg.
  • Lars Thygesen er på valg, ønsker genvalg.
 9. Valg af revisor
 10. Eventuelt

Husk: forslag skal være bestyrelsen i hænde senest d. 21.03.2022 til mail: bestyrelsen@gfhs.dk.

Forslag vil være tilgængelig på hjemmesiden fra den 23.03.2022.

Med venlig hilsen

Trine Nørreris Poulsen
Formand, Grundejerforeningen Horsens Syd
14.03.2022