13 apr

Indkaldes til generalforsamling onsdag 26. april 2017

Der indkaldes hermed til generalforsamling onsdag 26. april 2017 kl. 19.00 i Bankagerskolens kantine.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab og eventuel revisionsberetning
  4. Forelæggelse af driftsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af de fælles udenomsarealer.
  5. Fastsættelse af kontingent.
  6. Forslag.
  7. Valg af bestyrelse. Lars Farsø, Steen Sørensen – er på valg, men genopstiller gerne.
    Valg af revisor.
  8. Eventuelt.

Husk at indsende forslag til bestyrelsen på bestyrelsen@gfhs.dk senest 8 dage før generalforsamlingen.
Indkaldelse til generalforsamling 2017
Regnskab2016
Afstemning til generalforsamling 2017- vedtægtsændring