13 apr

Indkaldelse til generalforsamling 2021

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling Onsdag d. 28.04.2021 kl. 19:00 i kantinen på Bankagerskolen

Dagsorden jf. vedtægter (download pdf for detaljeret dagsorden)

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab 2020 og eventuel revisionsberetning
 4. Forelæggelse af driftsbudget 2021 til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af de fælles udenomsarealer
 5. Forslag til vedtægtsændringer. Se yderligere information på vedlagte bilag
 6. Forslag indsendt og modtaget fra medlemmer senest d. 20.04.2021. på mail bestyrelsen@gfhs.dk
 7. Valg af bestyrelse: der er pt. i alt 6 medlemmer i bestyrelsen.
  • Kasserer Steen Sørensen er på valg, ønsker ikke genvalg.
  • Mening medlem Jan Sørensen er på valg, ønsker genvalg.
 8. Valg af revisor
 9. Eventuelt

Husk: forslag skal være bestyrelsen i hænde senest d. 20.04.2021 til mail: bestyrelsen@gfhs.dk.

Forslag vil være tilgængelig på hjemmesiden fra den 21.04.2021.

Med venlig hilsen

Trine Nørreris Poulsen
Formand, Grundejerforeningen Horsens Syd
07.04.2021

OBS!
Med baggrund i den nuværende situation i Danmark, anser vi det for overvejende sandsynligt, at vi bliver nødt til at udskyde den planlagte generalforsamling, d. 28.04.2021 til et senere tidspunkt. Bestyrelsen meddeler, at indkaldelsen i den nuværende situation er foregået rettidigt, og en evt. udskydelse vil vi melde ud på hjemmesiden www.gfhs.dk 
Af hensyn til likviditet og betalinger, kan det blive nødvendigt at opkræve et delvist kontingent, før budgetgodkendelse. Evt. korrigering vil da ske (meropkrævning / tilbagebetaling) efter generalforsamlingen.

2 sep

Genindkaldelse til ordinær generalforsamling 2020

Så forsøger vi igen……

Der genindkaldes hermed til generalforsamling tirsdag den 22. september 2020 kl. 20.00 i Bankagerskolens kantine.

Som bekendt måtte vi i april udsætte den planlagte generalforsamling pga. Corona-virus, og dermed gældende forsamlingsforbud.

Dagsorden jf. vedtægter  

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab og eventuel revisionsberetning
 4. Forelæggelse af driftsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af de fælles udenoms arealer.
 5. Fastsættelse af kontingent. – Stigning af kontingent. 2 scenarier
  Se dokument “Efterlysning af medansvar 2020”.
 6. Forslag.
 7. Valg af bestyrelse.
  Formand, Jeanette Valter Gudbjerg er på valg, men ønsker ikke genopstilling.
  Næstformand, Flemming Bjerre Nielsen er på valg, men ønsker ikke genopstilling.
  Medlem, Arne Bornhøft er på valg, men ønsker ikke genopstilling.
  Medlem, Brian Bane Larsen er ikke på valg, men ønsker at træde ud af bestyrelsen. Se envider
 8. Valg af revisor.
 9. Eventuelt.

Tidligere deadline for indgående forslag er overskredet, hvorfor der ikke kan stilles yderligere forslag til dette års generalforsamling, ud over de allerede modtagende forslag.

Regnskab 2019 underskrevet

Budget forslag 2020

Afholdelse af generalforsamlingen er selvfølgelig stadig under forudsætning af, at vi stadig må samles i forhold til den aktuelle Covid-19 situation. Dette gælder også skolen interne regler for udlån af skolen grundet Covid-19.

Vi gør opmærksom på at situationen vedr. nye medlemmer til bestyrelsen stadig er aktuel. se mere :

Efterlysning af medansvar 2020

14 jun

Vigtigt info om foreløbigt kontingent, Skt. Hans og udsat generalforsamling.

På grund af de Corona-restriktioner, vi i Danmark har været underlagt, blev den ordinære generalforsamling, som tidligere skrevet, udsat. Dette har bl.a. betydet, at vi ikke har kunnet få fastsat kontingent for år 2020.

Opkrævning af foreløbigt kontingent.

Foreningen er nu i den situation, at vi har akut behov for likviditet til betaling af gartnervedligeholdelse mv. Derfor vil der snarest blive sendt opkrævninger ud til medlemmerne med foreløbig kontingent på kr. 2.000,- via mail.

Når den endelige kontingentsats for år 2020 er vedtaget, på den udskudte generalforsamling, vil der om nødvendigt blive reguleret med en mere-opkrævning eller tilbagebetaling.

Aflysning af Aktivitetsdag og Skt. Hans afholdt af grundejerforeningen.

Pga. de fortsatte restriktioner/retningslinjer inkl. forsamlingsforbud på 50 personer, har bestyrelsen besluttet, at vi desværre må aflyse årets Aktivitetsdag samt Skt. Hans. Bestyrelsen mener ikke, at vi som forening kan sikre og tage ansvaret for, at medlemmerne eller tilstødende børn fra andre områder holder afstand, eller der er for mange samlet mv.

Hvad angår Skt. Hans, må medlemmer gerne selv benytte bålpladsen, men det sker på eget initiativ og ansvar. Brænde skal da selv medbringes. Bestyrelsen vil sørge for, at bålpladsen bliver beskåret for ukrudt inden Sankthansaften.

Se mere på https://www.gfhs.dk/faellesarealer/faciliteter/ vedr. brug af bålpladsen

Udsat generalforsamling.

Med forventning om ændring af forsamlingsforbuddet til 100 personer pr. den 8. juli, håber vi at kunne afholde generalforsamlingen i august eller september måned. Dette skyldes, at alle medlemmer i foreningen har lige ret til at deltage, jf. vedtægterne, og at vi plejer at have et deltagerantal på omkring 50+. Efter udmeldingerne forventes det hævet til 100 personer fra den 8. juli, men så rammer vi desværre sommerferien for mange medlemmer. Som situationen er lige nu, kan vi desværre ikke låne Bankager Skolens kantine, grundet kommunens interne Corona regler. Vi undersøger mulighederne og vender tilbage, så snart vi kender datoen.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

24 maj

Kontingent 2019 udsendt

Så er kontingent opkrævningerne for 2019 sendt ud via mail.

For første gang sender vi fakturaen ud til jer via mail.

Så holde godt øje imellem reklamerne i jeg mail boks.

Husk at angive Jeres medl. nr. ved betaling. Det gør det så meget nemmere for os. Indbetalingsfrist er den 8. juni 2019.

Ligeledes husk fremadrettet at meddele os, hvis i skifter mailadresse. Så vi kan holde jer fremtidig informeret.

Hvis nogen skulle have fået mailen 2 eller flere gange, vil vi meget gerne beklage på forhånd. Vores mail-udsending, har desværre givet os lidt udfordring, da det viste sig at vores hosting leverandør, kun accepterede at vi sendte maks 25 mails pr 5. minut. Derfor har vi måtte prøve nogle gange, indtil det virkede. I slipper selvfølge med at betale den én gang 😉

Skulle det ligeledes vise sig at i ikke har modtaget fakturaen på mail, så så skriv gerne til os på bestyrelsen@gfhs.dk

Mvh Kasseren

8 dec

Nu kommer de nye pullertkort

Alle ejendomme i grundejerforeningen vil i den kommende uge få besøg af et medlem fra bestyrelsen, for kvittering og udlevering af de nye pulletkort. 

Så tag nu godt imod med.

Skulle vi ikke kunne træffe Jer hjemme, vil vi evt. prøve senere, eller vedlægge information i postkassen, om at kontakte os for afhentning af pullertkort.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

20 jun

Et opråb til vores grundejere/medlemmer

Kværnbæk-og-Ternevej
Kværnbæk-og-Ternevej

Vi er nu ved at få et pænt og ryddeligt grønt område ved hjælp bl.a. af vores anlægsgartner.

På vores aktivitetsdag, med et stort fremmøde og godt humør, fik vi også udrettet mange opgaver såsom:

 • Fejning af kantsten-opsamling af affald.
 • Afhugning af nogle græsrabatter.
 • Oliebehandling af legeredskaberne på alle legepladserne.
 • Udskiftning af defekte pæl og opbinding af vejtræer samt påfyldning af flis
 • Fabrikation af ”heks” til Sct. Hansbålet.

Overmarksvej 39-41

Og som afslutning på en god dag, med servicering af folket ved et mægtigt traktement af grillmad med tilbehør.

Men det er desværre frustrerende, at vi igen skal se, at der er

grundejere, der benytter vores fællesarealer til hen kastning af haveaffald, såsom jord og

græstørv fra græskanter og afslået græs fra opsamleren. I foråret var det gammelt voksemedium fra kapillærkasser, og i efteråret 2016 var det afblomstrede blomster, potteplanter dog uden potte!

Overmarksvej Dahliavej

Er vi ikke nået dertil at DET SKER ALDRIG MERE?

Det ser for det første ikke pænt ud, og for et andet kan det skader knivene på anlægsgartnerens maskiner.

Hold derfor haveaffald mv på egen grund og brug genbrugspladsens ordninger, så vi sammen kan vedligeholde vores fællesarealer.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen Grundejerforeningen Horsens Syd

13 apr

Indkaldes til generalforsamling onsdag 26. april 2017

Der indkaldes hermed til generalforsamling onsdag 26. april 2017 kl. 19.00 i Bankagerskolens kantine.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab og eventuel revisionsberetning
 4. Forelæggelse af driftsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af de fælles udenomsarealer.
 5. Fastsættelse af kontingent.
 6. Forslag.
 7. Valg af bestyrelse. Lars Farsø, Steen Sørensen – er på valg, men genopstiller gerne.
  Valg af revisor.
 8. Eventuelt.

Husk at indsende forslag til bestyrelsen på bestyrelsen@gfhs.dk senest 8 dage før generalforsamlingen.
Indkaldelse til generalforsamling 2017
Regnskab2016
Afstemning til generalforsamling 2017- vedtægtsændring

6 apr

Overmarksvej spærres midlertidig for gennemkørsl ved Ørnstrupvej

Horsens Kommune har meddelt, at Overmarksvej spærres midlertidig for gennemkørsl ved Ørnstrupvej og pullerten i ugerne 16 og 17, umiddelbart efter Påske.
Entreprenøren på omfartsvejen skal i denne periode ombygge krydset til rundkørsel.

For beboerne i Grundejerforening betyder det, at vi ikke kan benytte udkørslen til Ørnstrupvej. Beboerne henvises til at benytte Ternevej istedet.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen