24 maj

Kontingent 2019 udsendt

Så er kontingent opkrævningerne for 2019 sendt ud via mail.

For første gang sender vi fakturaen ud til jer via mail.

Så holde godt øje imellem reklamerne i jeg mail boks.

Husk at angive Jeres medl. nr. ved betaling. Det gør det så meget nemmere for os. Indbetalingsfrist er den 8. juni 2019.

Ligeledes husk fremadrettet at meddele os, hvis i skifter mailadresse. Så vi kan holde jer fremtidig informeret.

Hvis nogen skulle have fået mailen 2 eller flere gange, vil vi meget gerne beklage på forhånd. Vores mail-udsending, har desværre givet os lidt udfordring, da det viste sig at vores hosting leverandør, kun accepterede at vi sendte maks 25 mails pr 5. minut. Derfor har vi måtte prøve nogle gange, indtil det virkede. I slipper selvfølge med at betale den én gang 😉

Skulle det ligeledes vise sig at i ikke har modtaget fakturaen på mail, så så skriv gerne til os på bestyrelsen@gfhs.dk

Mvh Kasseren

8 dec

Nu kommer de nye pullertkort

Alle ejendomme i grundejerforeningen vil i den kommende uge få besøg af et medlem fra bestyrelsen, for kvittering og udlevering af de nye pulletkort. 

Så tag nu godt imod med.

Skulle vi ikke kunne træffe Jer hjemme, vil vi evt. prøve senere, eller vedlægge information i postkassen, om at kontakte os for afhentning af pullertkort.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

20 jun

Et opråb til vores grundejere/medlemmer

Kværnbæk-og-Ternevej
Kværnbæk-og-Ternevej

Vi er nu ved at få et pænt og ryddeligt grønt område ved hjælp bl.a. af vores anlægsgartner.

På vores aktivitetsdag, med et stort fremmøde og godt humør, fik vi også udrettet mange opgaver såsom:

 • Fejning af kantsten-opsamling af affald.
 • Afhugning af nogle græsrabatter.
 • Oliebehandling af legeredskaberne på alle legepladserne.
 • Udskiftning af defekte pæl og opbinding af vejtræer samt påfyldning af flis
 • Fabrikation af ”heks” til Sct. Hansbålet.

Overmarksvej 39-41

Og som afslutning på en god dag, med servicering af folket ved et mægtigt traktement af grillmad med tilbehør.

Men det er desværre frustrerende, at vi igen skal se, at der er

grundejere, der benytter vores fællesarealer til hen kastning af haveaffald, såsom jord og

græstørv fra græskanter og afslået græs fra opsamleren. I foråret var det gammelt voksemedium fra kapillærkasser, og i efteråret 2016 var det afblomstrede blomster, potteplanter dog uden potte!

Overmarksvej Dahliavej

Er vi ikke nået dertil at DET SKER ALDRIG MERE?

Det ser for det første ikke pænt ud, og for et andet kan det skader knivene på anlægsgartnerens maskiner.

Hold derfor haveaffald mv på egen grund og brug genbrugspladsens ordninger, så vi sammen kan vedligeholde vores fællesarealer.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen Grundejerforeningen Horsens Syd

13 apr

Indkaldes til generalforsamling onsdag 26. april 2017

Der indkaldes hermed til generalforsamling onsdag 26. april 2017 kl. 19.00 i Bankagerskolens kantine.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab og eventuel revisionsberetning
 4. Forelæggelse af driftsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af de fælles udenomsarealer.
 5. Fastsættelse af kontingent.
 6. Forslag.
 7. Valg af bestyrelse. Lars Farsø, Steen Sørensen – er på valg, men genopstiller gerne.
  Valg af revisor.
 8. Eventuelt.

Husk at indsende forslag til bestyrelsen på bestyrelsen@gfhs.dk senest 8 dage før generalforsamlingen.
Indkaldelse til generalforsamling 2017
Regnskab2016
Afstemning til generalforsamling 2017- vedtægtsændring

6 apr

Overmarksvej spærres midlertidig for gennemkørsl ved Ørnstrupvej

Horsens Kommune har meddelt, at Overmarksvej spærres midlertidig for gennemkørsl ved Ørnstrupvej og pullerten i ugerne 16 og 17, umiddelbart efter Påske.
Entreprenøren på omfartsvejen skal i denne periode ombygge krydset til rundkørsel.

For beboerne i Grundejerforening betyder det, at vi ikke kan benytte udkørslen til Ørnstrupvej. Beboerne henvises til at benytte Ternevej istedet.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
17 nov

Nyt vedrørende overdragelse af området:

I forhold til overdragelse af området til grundejerforeningen, er vi nu blevet stævnet af huskompagniet der kræver at overdragelse sker så hurtigt som muligt.
Dette krav mener vi som forening ikke at vi skal imødegå idet der stadig er fejl og mangler som ikke er blevet rettet.
Særligt drejer det sig om Kværnbæk ifht. belægningsarbejder.
Vi har tilknyttet en ekstern rådgiver der har udfærdiget en rapport, som bekræfter os i de fejl og mangler vi har påpeget.
Vi arbejder videre med sagen og vender tilbage når der er nyt.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

28 aug

Klipning af grønne arealer i området

Vi er netop blevet pålagt ekstra udgifter til klipning pga. ødelagt materiel fordi der bliver henkastet haveaffald, sten m.m. på de grønne områder.

Vi henstiller til at alle selv bortskaffer haveaffald på normal vis for at undgå øgede udgifter og i sidste ende en forøgelse af kontingentet i grundejerforeningen.

Vh.
Bestyrelsen