3 feb

Nyt fra Bestyrelsen

Hermed lidt ros samt pullert-info fra bestyrelsen

Vi har idag fået spærret de gamle pullertkort. Det betyder at det kun er pullertkort med “GFHS 2018”-markat som giver adgang.

Derudover har vi en tak den eller de personer, som af eget initiativ har ryddet op af efterladenskaber fra nytårsaften, ved pumpestationen på Overmarksvejs østlige ende og ud for Kværnbæk. En stor tak for hjælpen skal lyde her.

Men venlig hilsen
Bestyrelsen