14 jun

Vigtigt info om foreløbigt kontingent, Skt. Hans og udsat generalforsamling.

På grund af de Corona-restriktioner, vi i Danmark har været underlagt, blev den ordinære generalforsamling, som tidligere skrevet, udsat. Dette har bl.a. betydet, at vi ikke har kunnet få fastsat kontingent for år 2020.

Opkrævning af foreløbigt kontingent.

Foreningen er nu i den situation, at vi har akut behov for likviditet til betaling af gartnervedligeholdelse mv. Derfor vil der snarest blive sendt opkrævninger ud til medlemmerne med foreløbig kontingent på kr. 2.000,- via mail.

Når den endelige kontingentsats for år 2020 er vedtaget, på den udskudte generalforsamling, vil der om nødvendigt blive reguleret med en mere-opkrævning eller tilbagebetaling.

Aflysning af Aktivitetsdag og Skt. Hans afholdt af grundejerforeningen.

Pga. de fortsatte restriktioner/retningslinjer inkl. forsamlingsforbud på 50 personer, har bestyrelsen besluttet, at vi desværre må aflyse årets Aktivitetsdag samt Skt. Hans. Bestyrelsen mener ikke, at vi som forening kan sikre og tage ansvaret for, at medlemmerne eller tilstødende børn fra andre områder holder afstand, eller der er for mange samlet mv.

Hvad angår Skt. Hans, må medlemmer gerne selv benytte bålpladsen, men det sker på eget initiativ og ansvar. Brænde skal da selv medbringes. Bestyrelsen vil sørge for, at bålpladsen bliver beskåret for ukrudt inden Sankthansaften.

Se mere på https://www.gfhs.dk/faellesarealer/faciliteter/ vedr. brug af bålpladsen

Udsat generalforsamling.

Med forventning om ændring af forsamlingsforbuddet til 100 personer pr. den 8. juli, håber vi at kunne afholde generalforsamlingen i august eller september måned. Dette skyldes, at alle medlemmer i foreningen har lige ret til at deltage, jf. vedtægterne, og at vi plejer at have et deltagerantal på omkring 50+. Efter udmeldingerne forventes det hævet til 100 personer fra den 8. juli, men så rammer vi desværre sommerferien for mange medlemmer. Som situationen er lige nu, kan vi desværre ikke låne Bankager Skolens kantine, grundet kommunens interne Corona regler. Vi undersøger mulighederne og vender tilbage, så snart vi kender datoen.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen