19 jan

Pullert kører igen

Pullerten er igen kørende efter reparation .

For at undgå rygter, kan vi meddele at pullerten var let påkørt af en intern beboer, som faktisk henvendte sig selv til bestyrelsen kort efter episoden, hvilket vi sætter stor pris på. Episoden har intet med skurbyen at gøre.

Husk at holde tilbage, så snart pullerten viser både rødt og grønt lys. Kort herefter skifter signalet til rødt samtidig med at pullerten kører op.

Genlæs evt. vores vejledning til pullerten her: Brugervejledning Version 3 til bilen eller på vores hjemmeside for ydeligere : Pullert.

17 jan

Pullert skadet efter påkørsel igen…

Pullerten er idag blevet påkørt, hvilket bevirker at den ikke kan køre helt i bund og give sikker signallys. Vi har derfor taget pullerten helt ud af drift indtil vi har nærmere afklaring.

Skulle nogen have set eller have kendskab til påkørslen, vil vi gerne orienteres, således at det bliver en forsikringssag, fremfor en udgift for foreningen.

Med venlig hilsen Bestyrelsen

6 jan

Etablering af skurby på areal ved Ørnstrupvej.

Kære beboer / medlemmer.

Først og fremmest Godt Nytår !

Til orientering kan vi meddele, at bestyrelsen har udlånt et areal til skurby ved Ørnstrupvej/Overmarksvej (ved pullerten) til Entreprenør Munck Forsyningsledninger A/S.

Kort over planlagt skurby

Skurbyen skal bruges i forbindelse med udrulning af fjernvarmenettet i området mod Ørnstrupvej (det gule område), og vedrører altså ikke vores grundejerforening endnu.

Området er udlånt til og med Q4 2020.

Torsted Large
Kort fra Fjernvarme Horsens

Munck Forsyningsledninger A/S bestræber sig på, at der vil være så få gener som muligt for os beboere.

Skulle I dog mod forventning opleve problemer eller gener, bedes I kontakte bestyrelsen pr. mail. Bestyrelsen vil herefter tage kontakt til Munck Forsyningsledninger A/S.

Bestyrelsen vil tilstræbe at have et godt samarbejde med entreprenøren, som i 2021 også skal arbejde i vores område.

Slutteligt vil vi anmode jer alle om at fjerne de sidste efterladenskaber fra festfyrværkeri/batterier i området, således vores gartner ikke skal bruge ressourcer herpå og vores økonomi ikke belastes heraf.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

20 jun

Efterlysning:

Vi mangler stadig 4 M/K mere til teltopsætning i morgen fredag. Ligeledes 4-6 personer til nedtagning søndag. 

Med 160 hustande burde det absolut være muligt!
Meld ind i kommentarfeltet på facebook siden.

Ligeledes vel mødt til hygge/arbejde lørdag

16 jun

Hjælp til teltopsætning forud for aktivitetsdagen

Husk at det er nu på lørdag, at vi endnu engang holder den årlige aktivitetsdag.

Læs mere: https://www.gfhs.dk/invitation-til-aktivitetsdag-foer-skt-hans-baal/

I den forbindelse har vi som sædvanlig behov for hjælp til opsætning af teltet, samt borde og stole. Det er nu på fredag den 21. juni 2019 fra kl. 15:30

Sted: Marken overfor Overmarksvej nr. 1.

Vi håber, at der er nogle friske M/K’ er, der kan give en hånd med.

Teltnedtagning sker på søndag kl 10:00

OBS: Giv gerne besked, hvis du kan hjælpe os, via kommentar i opslaget på vores facebookside eller mail bestyrelsen@gfhs.dk
Vi har stærkt brug for netop DIG 🙂

VEL MØDT, til et par hyggelige dage.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

3 jun

Regnskab 2018 og referat.

Regnskab 2018 og referat fra Generalforsamlingen 2019, er nu at finde under fanen generalforsamling.

Referat

Her findes også præsentationen som bl.a. indeholder det godkendte oplæg for budget 2019.

Til generalforsamlingen fik Grundejerforeningen Horsens Syd bl.a. ny formand samt 2 nye medlemmer.

Under Bestyrelsen, kan du se hvordan bestyrelsen nu er sammensat.

24 maj

Kontingent 2019 udsendt

Så er kontingent opkrævningerne for 2019 sendt ud via mail.

For første gang sender vi fakturaen ud til jer via mail.

Så holde godt øje imellem reklamerne i jeg mail boks.

Husk at angive Jeres medl. nr. ved betaling. Det gør det så meget nemmere for os. Indbetalingsfrist er den 8. juni 2019.

Ligeledes husk fremadrettet at meddele os, hvis i skifter mailadresse. Så vi kan holde jer fremtidig informeret.

Hvis nogen skulle have fået mailen 2 eller flere gange, vil vi meget gerne beklage på forhånd. Vores mail-udsending, har desværre givet os lidt udfordring, da det viste sig at vores hosting leverandør, kun accepterede at vi sendte maks 25 mails pr 5. minut. Derfor har vi måtte prøve nogle gange, indtil det virkede. I slipper selvfølge med at betale den én gang 😉

Skulle det ligeledes vise sig at i ikke har modtaget fakturaen på mail, så så skriv gerne til os på bestyrelsen@gfhs.dk

Mvh Kasseren

13 maj

Invitation til aktivitetsdag & før Skt. Hans bål

Grundejerforeningen Horsens Syd inviterer til

Aktivitetsdag & “før” Skt. Hans bål

Lørdag d. 22.06.2019 kl. 09:30
Mødested: Overmarksvej nr. 1

Kom og gør noget godt for vores fælles områder og få en hyggelig dag sammen med dine naboer fra Novembervej, Overmarksvej, Dahliavej og Kværnbæk.
Der vil være forskellige opgaver, som bliver fordelt på selve dagen – fx vedligeholdelse af bålplads, legepladser, stisystemer, pullert m.m.
Der vil være hoppepude, popcornsmaskine og slush ice for børnene, så de også får en god og sjov dag.

Efter dagens opgaver indbydes alle til hyggeligt samvær i vores store festtelt med grillmad, øl og vand – alt sammen på grundejerforeningens regning?

Fællesspisning kl. 14:00 Mødested: Overmarksvej nr. 1

I år falder Aktivitetsdagen og Skt. Hans samme weekend, hvorfor begge arrangementer slås sammen. Sankt Hans bålet tændes derfor lørdag.

Én af opgaverne på dagen bliver derfor også at lave en heks, som sendes afsted til Bloksbjerg om aftenen. Der er mulighed for at bage snobrød efter Skt. Hans bålet er tændt. Snobrødsdej og -pinde medbringer man selv.

Bålet tændes lørdag d. 22.06 kl. 18:45 Mødested: Bålpladsen

Vel mødt !
Med venlig hilsen
Grundejerforeningen Horsens Syd

29 apr

HUSK generalforsamlingen!

Husk det er i aften der er generalforsamling i Grundejerforeningen Horsens Syd.
Det sker mandag den 29. april 2019 kl. 19.00 i Bankagerskolens kantine.

Vel mødt.

Med Venlig Hilsen
Bestyrelsen

9 apr

Forårsrengøring

i Grundejerforeningen Horsens Syds område.

Det bemærkes, at der ligger en del papir og plastaffald i vores ydre område. Derfor spørger Bestyrelsen, om der er nogle familier, der vil være behjælpelige med at opsamle ovennævnte affald og køre det på lossepladsen.

Området er delt op i 4:

Område 1: Begge sider af Ternevej og stien uden om Kværnbæk.

Område 2: Stien nord for Dahliavej fra Overmarksvej 5 til busholdepladsen ved Ørnstrupvej.

Område 3: Fra rundkørslen ved busholdepladsen Ørnstrupvej, -begge sider af cykelstien samt på begge sider af grusstien inkl. begge side af støjvolden til legepladsen på Overmarksvej imellem nr. 19 og nr. 21.

Område 4: Fra legepladsen på Overmarksvej imellem nr. 19 og nr. 21. og ud til og med viadukten under omfartsvejen.

Område 4: Fra legepladsen på Overmarksvej imellem nr. 19 og nr. 21. og ud til og med viadukten under omfartsvejen.

Tag naboen med – du kan gøre en forskel. Gør det når tiden tillader det, når det passer dig, men inden gartneren begynder at slå græs omkring den 1. maj 2019.
Anslået mængde affald per område ½ – 1 affaldssæk, -tidsforbrug ca. 1 time.

I er velkommen til at bruge kommentarfeltet på facebook til at organisere. Bestyrelsesmedlem Flemming Bjerre Nielsen står til rådighed for evt. spørgsmål på tlf.: 23 61 13 13

På forhånd tak for indsatsen!
Med venlig hilsen
Bestyrelsen