17 feb

Pullert skadet efter påkørsel.

Pullerten er idag blevet påkørt, med lettere skader til følge. Topkraven er derfor fjernet.
Vi har besigtiget skaden og fjernet topkraven, så den kan kører igen. Vi har kontakt med skadevolder, og resten bliver dermed en forsikringssag.

Skulle pullerten mod forventning begynde at blokere, bedes i kontakte os i bestyrelsen. https://www.gfhs.dk/kontakt/

Tak til de hurtige, som gjorde os opmærksom på problemet på facebook.

3 feb

Nyt fra Bestyrelsen

Hermed lidt ros samt pullert-info fra bestyrelsen

Vi har idag fået spærret de gamle pullertkort. Det betyder at det kun er pullertkort med “GFHS 2018”-markat som giver adgang.

Derudover har vi en tak den eller de personer, som af eget initiativ har ryddet op af efterladenskaber fra nytårsaften, ved pumpestationen på Overmarksvejs østlige ende og ud for Kværnbæk. En stor tak for hjælpen skal lyde her.

Men venlig hilsen
Bestyrelsen

22 dec

Information om de nye pullertkort.

De nye pullertkort er nu (næsten delt ud) til beboerne.

Vi har fået nogle enkelte henvendelser om, at nogle af de nye kort kan være mindre følsomme for signalet end de gamle kort.

Vi er opmærksomme på problemet, selvom kortene skulle være af samme type som de gamle. Om dette kan skyldes defekte kort, eller om det påklæbede klistermærke kan side et uheldigt sted, undersøger vi.

Skulle man stadig have problemer med et nyt kort, kan man selvfølgelig kontakte bestyrelsen på vores mail bestyrelsen@gfhs.dk Dog ser vi gerne, at man tester kortet først direkte mod scanneren, med nedrullet vindue. Hermed kan vi afklarer om kortet er lettere/ helt defekt eller blokeret i scanneren.

Hvis man oplever dårlig forbindelse mellem kort og kortscanner, kan man prøve at bøje kortet ”let”, for at vinkle signalet lidt. HUSK ikke at knække kortet!
Derudover kan nogle bilruder have varmedæmpning som bevirker dårlig gennemtræng af signalet. Læs mere om hvordan scanneren og pullerten virker i vores gamle brugsvejledning for pullerten. Her kan du også læse om trafikreglerne ved gennemkørsel.

Med ønske om en glædelige jul

Bestyrelsen

8 dec

Nu kommer de nye pullertkort

Alle ejendomme i grundejerforeningen vil i den kommende uge få besøg af et medlem fra bestyrelsen, for kvittering og udlevering af de nye pulletkort. 

Så tag nu godt imod med.

Skulle vi ikke kunne træffe Jer hjemme, vil vi evt. prøve senere, eller vedlægge information i postkassen, om at kontakte os for afhentning af pullertkort.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

17 nov

Pullert er i drift igen

Vi kan med glæde meddele at pullerten igen er sat i funktionel drift på eksiterende kort..

Vi vil i dekommende uger komme personligt rundt med info samt nye pullertkort, som der skal kvitteres for

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

13 nov

Entreprenørarbejder ved Dahliavej

I forbindelse med udbedring af fejl og mangler, inden den endelige overdragelse af Dahliavej til Grundejerforeningen Horsens Syd, vil Huscompagniets entreprenører arbejde i og ved Dahliavej-området de kommende uger (uge 45-50 2018).

Især ved det grønne område mellem Dahliavej nr. 26-28 og ned mod viadukten/naturstien samt i den vestlige ende af Overmarksvej, vil der forekomme gravearbejder med større maskiner.

Ovennævnte opgaver er en del af en godkendt mangelliste aftalt mellem Huscompagniet og bestyrelsen i Grundejerforeningen Horsens Syd.
Eventuelle spørgsmål eller gener i forbindelse med arbejdet stiles/viderebringes til bestyrelsen på BESTYRELSEN@GFHS.DK

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

6 nov

Pullert-nyt

Som udmeldt på generalforsamlingen, skal vi have udskiftet alle vores pullertkort i 2018.

Vi arbejder stadig på dette og forventer det sker snarest. Vi har dog lidt problemer med at kommunikere med den ene scanner, hvorfor vi har kaldt teknisk hjælp.

Så snart vi har dette løst, kan vi komme videre, og I vil hører nærmere.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

1 nov

Info om overtagelse af området Dahliavej.

Eksempelfoto

Vi er i gang med overtagelse for den sidste del af området i Grundejerforeningen Horsens Syd (GFHS), gældende Dahliavej.

Bestyrelsen har haft møde med Land og Plan samt Huscompaniet den 8. august, hvor vi gennemgik området for fejl og mangler, som vi i bestyrelsen mener skal udbedres eller etableres, inden vi kan overtage den sidste del af området.

Der er efterfølgende blevet udarbejdet en rapport med 31 punkter.
Efter nogen tids forhandling er vi her den 22. oktober blevet enige med Huscompaniet, hvordan de 31 punkter skal løses. Huscompaniet starter op hurtigst muligt og håber på, at det hele kan være færdigt inden årsskiftet.

Når grundejerforeningen i fremtiden overtager området, overtager vi samtidig pleje og vedligeholdelse af veje og fællesarealer. Denne pleje sker efter vores gældende procedure, som kan læses på hjemmesiden under fællesarealer

Der har været henvendelser fra nogle af grundejere om, at vejbumpene er for stejle, Vejbumpene på Dahliavej er udført i henhold til 30 km/t jfr. Vejreglerne. Til orientering er vejbumpene opmålt og kontrolleret og konklusionen er, at de med de gældende tolerancer opfylder kravene til den givne hastighed.

På vegne af Bestyrelsen
Lars Farsø