21 maj

Aktivitetsdag 2022

Kom og gør noget godt for vores fælles områder og få en hyggelig dag sammen med dine naboer fra Novembervej, Overmarksvej, Dahliavej og Kværnbæk.

Lørdag d. 11.06.2022 kl. 09:30

Der vil være forskellige opgaver, som bliver fordelt på selve dagen – fx vedligeholdelse af bålplads, legepladser, stisystemer, pullert mv.

Der vil være hoppepude, aktiviteter, slik og slush ice for børnene, så de også får sig en god og sjov dag.

Mødested: Overmarksvej nr. 1

Vi gentager succesen fra de tidligere med festtelt med borde og stole. Efter dagens aktiviteter indbydes alle til hyggeligt samvær med lækkert mad fra pølsevogn samt øl og vand – alt sammen på grundejerforeningens regning.

Pølsevogn er åben fra kl. 14:00 til kl. 16:00

Der er behov for hjælp til teltopsætning fredag kl. 16.00 (samme mødested)

 

Vi ses !

Med venlig hilsen
Grundejerforeningen Horsens Syd

10 maj

Forårsrengøring

Grundejerforeningen Horsens Syds område

Det bemærkes, at der ligger en del papir og plastaffald i vores ydre område.

På ekstraordinærgeneralforsamling var der bl.a. stillet forslag om indsamling af affald i området.
Bestyrelsen samt de øvrige fremmødte var meget positive for forslaget.

Nedenstående plan (som vi også brugte i 2019) er udarbejdet til Indsamling af papir, flasker, plast og andet affald.

Området er delt op i 4:

Område 1: Begge sider af Ternevej og stien uden om Kværnbæk.
Område 2: Stien nord for Dahliavej fra Overmarksvej 5 til busholdepladsen ved Ørnstrupvej.
Område 3: Fra rundkørslen ved busholdepladsen Ørnstrupvej,-begge sider af cykelstien samt på begge sider af grusstien inkl. begge side af støjvolden til legepladsen på Overmarksvej imellem nr. 19 og nr. 21.
Område 4: Fra legepladsen på Overmarksvej imellem nr. 19 og nr. 21. og ud til og med viadukten under omfartsvejen.

Tag naboen med – du kan gøre en forskel-gør det når tiden tillader det, når det passer dig, meget gerne inden 15 maj.

Anslået mængde affald per område ½ – 1/1 affaldssæk,-tidsforbrug ca. 1 time.

På forhånd tak for indsatsen!
Mvh
Bestyrelsen

31 mar

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2022

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling Onsdag d. 20.04.2022 kl. 19:00 i kantinen på Bankagerskolen

Da der ikke var 40 fremmødte husstande til ekstraordinær generalforsamling 29.03.2022 således generalforsamlingen var beslutningsdygtige jvf. vedtægterne, indkaldes der hermed til ekstraordinær generalforsamling.

Dagsorden jf. vedtægter (download pdf for detaljeret dagsorden)

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab 2021 og eventuel revisionsberetning
 4. Forelæggelse af driftsbudget 2022 til godkendelse
 5. Fastsættelse af kontingent og bestyrelseshonorarer
 6. Forslag til vedtægtsændringer. Se yderligere information nedenfor
 7. Forslag indsendt og modtaget fra medlemmer
  • Hjertestarter centralt i området
  • Affaldsindsamling
 8. Valg af bestyrelse: der er pt. i alt 6 medlemmer i bestyrelsen.
  • Formand Trine Nørreris Poulsen er på valg, ønsker genvalg.
  • Jan Knudsen er på valg, ønsker genvalg.
  • Lars Thygesen er på valg, ønsker genvalg.
 9. Valg af revisor
 10. Eventuelt

Med venlig hilsen

Trine Nørreris Poulsen
Formand, Grundejerforeningen Horsens Syd
30.03.2022

29 mar

Fugleregulering

Grundejerforeningen har påbegyndt regulering i områdets bestand af krager grundet deres negative indvirkning på diversiteten blandt fuglene i området. Der vil derfor pr. dags dato og frem til 14/4 kunne mødes jægere med hunde i området.

24 mar

Indgåede forslag til kommende generalforsamling

Hermed indgåede forslag fra medlemmer til kommende generalforsamling. Forslag er til afstemning / vedtagelse under punkt 6 i følge dagsorden til generalforsamlingen. Bestyrelsen vi til kommende generalforsamling kommer med deres kommentare og indstilling til generalforsamlingen.

 • Hjertestarter centralt i området
 • Affaldsindsamling
14 mar

Indkaldelse til generalforsamling 2022

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling Tirsdag d. 29.03.2022 kl. 19:00 i kantinen på Bankagerskolen

Dagsorden jf. vedtægter (download pdf for detaljeret dagsorden)

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab 2021 og eventuel revisionsberetning
 4. Forelæggelse af driftsbudget 2022 til godkendelse
 5. Fastsættelse af kontingent og bestyrelseshonorarer
 6. Forslag til vedtægtsændringer. Se yderligere information nedenfor
 7. Forslag indsendt og modtaget fra medlemmer senest d. 21.03.2022. på mail bestyrelsen@gfhs.dk
 8. Valg af bestyrelse: der er pt. i alt 6 medlemmer i bestyrelsen.
  • Formand Trine Nørreris Poulsen er på valg, ønsker genvalg.
  • Jan Knudsen er på valg, ønsker genvalg.
  • Lars Thygesen er på valg, ønsker genvalg.
 9. Valg af revisor
 10. Eventuelt

Husk: forslag skal være bestyrelsen i hænde senest d. 21.03.2022 til mail: bestyrelsen@gfhs.dk.

Forslag vil være tilgængelig på hjemmesiden fra den 23.03.2022.

Med venlig hilsen

Trine Nørreris Poulsen
Formand, Grundejerforeningen Horsens Syd
14.03.2022

16 sep

Arbejdsdage i grundejerforeningen

Som nævnt på Generalforsamlingen har vi et par opgaver som vi skal have løst i år.

Vi ser frem til at ses en af flg. Dage:

Torsdag d. 23/9 kl. 17.00 (aflyst)

Lørdag   d. 25/9 kl. 09.00

Mandag d. 27/9 kl. 17.00 (aflyst)

Mødestedet er din nærmeste legeplads!

Der vil blive serveret en sandwich efter endt arbejde!

Vi skal have løst følgende opgaver.

1.     Eftersyn samt maling af legepladser

2.     Eftersyn og maling af planker ved bålsted, brændeskur (husk buskrydder til skur) samt bænk ved Dahliavej (sti).

3.     Ved de vejtræer som fortsat har støttestolper, skal græs fjernes og flis ud (Flis er ved brændeskur.

4.     Kantskæring ved belægningssten mod volden på Ternevej

14 jun

Husk Generalforsamlingen tirsdag d. 15.06.21

Husk ! Det er i morgen tirsdag den 15. juni, at vi afholder den udskudte generalforsamling.

Den afholdes på Bankagerskolen i kantinen som planlagt kl. 19:00.

Indkaldelse, regnskab, budget og forslag kan findes i tidligere udsendte nyheder.

Pga. Corona-restriktionerne, kan vi desværre ikke, som normalt, tilbyde drikkevarer. Derfor bedes I selv medbringe væske til at slukke tørsten. Ligeledes sørger vi for håndsprit, som alle skal benytte ved ankomst. Alle deltagende bedes side ned med god afstand til hinanden. Dette sikres ved at kun hver anden stol benyttes.

Huks at det ”jf vedtægterne” er muligt at kunne give fuldmagt til ét andet medlem. Dette skal ske på skrift, med navn, adresse og underskrift. Gør venligst opmærksom på evt medbragte fuldmagt ved ankomst.

Vi ser frem til at gennemføre generalforsamlingen.

Vel mødt.

Hilsen
GFHS bestyrelse