13 apr

Indkaldelse til generalforsamling 2021

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling Onsdag d. 28.04.2021 kl. 19:00 i kantinen på Bankagerskolen

Dagsorden jf. vedtægter (download pdf for detaljeret dagsorden)

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab 2020 og eventuel revisionsberetning
 4. Forelæggelse af driftsbudget 2021 til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af de fælles udenomsarealer
 5. Forslag til vedtægtsændringer. Se yderligere information på vedlagte bilag
 6. Forslag indsendt og modtaget fra medlemmer senest d. 20.04.2021. på mail bestyrelsen@gfhs.dk
 7. Valg af bestyrelse: der er pt. i alt 6 medlemmer i bestyrelsen.
  • Kasserer Steen Sørensen er på valg, ønsker ikke genvalg.
  • Mening medlem Jan Sørensen er på valg, ønsker genvalg.
 8. Valg af revisor
 9. Eventuelt

Husk: forslag skal være bestyrelsen i hænde senest d. 20.04.2021 til mail: bestyrelsen@gfhs.dk.

Forslag vil være tilgængelig på hjemmesiden fra den 21.04.2021.

Med venlig hilsen

Trine Nørreris Poulsen
Formand, Grundejerforeningen Horsens Syd
07.04.2021

OBS!
Med baggrund i den nuværende situation i Danmark, anser vi det for overvejende sandsynligt, at vi bliver nødt til at udskyde den planlagte generalforsamling, d. 28.04.2021 til et senere tidspunkt. Bestyrelsen meddeler, at indkaldelsen i den nuværende situation er foregået rettidigt, og en evt. udskydelse vil vi melde ud på hjemmesiden www.gfhs.dk 
Af hensyn til likviditet og betalinger, kan det blive nødvendigt at opkræve et delvist kontingent, før budgetgodkendelse. Evt. korrigering vil da ske (meropkrævning / tilbagebetaling) efter generalforsamlingen.